Синдикална потрошачка корпа за новембар 2018. године 1886,86 КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у новембру 2018. године, коштала је 1888,86 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу  у износу од 880,00 КМ, покривала  са свега 46,59 одсто.

Највише просјечне нето плате у новембру исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1.379,00  КМ и биле су веће  за 1,47 одсто у односу на октобарску  плату, а најниже у области туризма и угоститељства, 599,00 КМ.

Ниске просјечне нето плате у новембру 2018 године примили су радници   запослени у области умјетности забаве и рекреације 608,00 КМ, затим у административним и помоћним услужним дјелатностима 617,00 КМ,те у грађевинарству 618,00 КМ.

Просјечна исплаћена новембарска нето плата  радника у трговини износила је 661,00 КМ, у дјелатности саобраћаја и складиштења 687,00 КМ.

Наведене просјечне  нето плате исплаћене у новембру ове године, покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 31,71 одсто до 36,37 одсто.

Укупне потрошачке цијене у новембру у односу на октобар  2018. године, нису се мијењале.

У новембру ове године, породице у Републици Српској највише  новца трошиле су за набавку прехране 689,10 КМ, за становање и комуналне услуге 582,65 КМ,  те за текуће одржавање домаћинства 105,83 КМ.  Одјећа и обућа  коштала је 138,97 КМ, хигијена и њега здравља 89,70 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,38 КМ.

Из наведених података јасно је   у Републици Српској  потребно што прије  потписати Општи и гранске колективне уговоре, те  повећати плате и побољшати животног стандард свим радницима, како би се смањио тренд одласка младе, радно способне, квалификоване радне снаге.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!