Синдикална потрошачка корпа за мај 2019. године 1894,39KM

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској, у мају  2019.године, коштала је 1894,39 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу у износу од 903,00 КМ, покривала са свега 47,67 одсто.

Просјечна исплаћена нето плата у мају у поређењу са просјечно исплаћеном платом у априлу 2019. године, била је већа за 7,00 КМ.

Највише просјечне нето плате у мају у Републици Српској исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања, 1385,00,00  КМ и нису се мијењале у односу на априлску плату, а најниже у грађевинарству гдје су износиле 623,00 КМ.

Ниске просјечне нето плате у мају 2019. године примили су запослени у угоститељству 636,00 КМ, затим радници дјелатности умјетности, забаве и рекреације 642,00 КМ, те запослени у области саобраћаја и складиштења, 672,00 КМ.

Просјечна мајска нето плата, исплаћена у административним помоћним услужним дјелатностима износила је 676,00 КМ, те у трговини 691,00 КМ.

Наведене просјечне нето плате исплаћене у мају 2019. године, покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 32,89  одсто до 36,48 одсто.

Укупне потрошачке цијене у мају у поређењу са цијенама из априла 2019. године, биле су веће за 0,1 одсто.

Највише новца  породице у Републици Српској у мају ове године трошиле су за набавку прехране 709,17 КМ, за становање и комуналне услуге 568,63 КМ,  те за текуће одржавање домаћинства 106,48 КМ. Набавка обуће и одјеће у мају коштала је 137,46 КМ, хигијена и њега здравља 89,77 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,65 КМ.

Из наведених података јасно је у Републици Српској  потребно што прије  потписати Општи и гранске колективне уговоре, те  повећати плате и побољшати животног стандард свим радницима, како би се смањио тренд одласка младе, радно способне, квалификоване радне снаге.

У фокусу активности у 2019. години треба бити доношење измјена и допуна Закона о раду, Закона у посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености РС, Закона о инспекцијама РС, Закона о мобингу РС, те изради Стратегије безбједности и заштите здравља на раду РС.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!