Синдикална потрошачка корпа за децембар 2018. године 1891,78 КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у децембру 2018. године, коштала је 1891,78 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу  у износу од 891,00 КМ, покривала  са свега 47,10 одсто.

Највише просјечне нето плате у децембру исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1.413,00  КМ и биле су веће  за 2,47 одсто у односу на новембарску  плату, а најниже у умјетности, забави и рекреацији,  611,00 КМ.

Ниске просјечне нето плате у децембру 2018 године примили су радници   запослени у административним помоћним и услужним дјелатностима 625,00 КМ,те у грађевинарству, такође 625,00 КМ.

Просјечна исплаћена децембарска  нето плата  радника у трговини износила је 660 КМ, у угоститељству 666,00 КМ, те у дјелатности саобраћаја и складиштења 690,00 КМ.

Наведене просјечне  нето плате исплаћене у децембру 2018. године,    покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 32,30 одсто до 36,47 одсто.

Укупне потрошачке цијене у децембру у односу на новембар  2018. године, биле су мање за незнатних 0,3 одсто, а највише је појефтинила одјећа и обућа 4,6 одсто.

У децембру прошле године, породице у Републици Српској највише  новца трошиле су за набавку прехране 691,10 КМ, за становање и комуналне услуге 583,45 КМ,  те за текуће одржавање домаћинства 105,95 КМ.  Одјећа и обућа  коштала је 138,97 КМ, хигијена и њега здравља 89,70 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,38 КМ.

Из наведених података јасно је   у Републици Српској  потребно што прије  потписати Општи и гранске колективне уговоре, те  повећати плате и побољшати животног стандард свим радницима, како би се смањио тренд одласка младе, радно способне, квалификоване радне снаге.

У фокусу активности у 2019. години треба бити доношење измјена и допуна Закона о раду, Закона у посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености РС, Закона о инспекцијама РС, Закона о мобингу РС, те изради Стратегије безбједности и заштите здравља на раду РС.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!