Савез синдиката РС захтјева дјелотворнију инспекцију

Савез синдиката РС захтијева дјелотворнију инспекцију
Савез синдиката РС захтијева дјелотворнију инспекцију

У Требињу је јуче одржана јавна расправа  о Нацрту Закона о инспекцијама Републике Српске, у организацији Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске. Јавној расправи су присуствовали извршни секретар и правник Регионалног синдикалног центра Требиње, као и предсједници синдикалних организација из реалног и јавног сектора.

Желимирка Лучић, стручни сарадник за правне послове у Савезу синдиката РС, канцеларија Требиње истиче да Савез синдиката има низ примједби на текст Нацрта, како би се заштитила радничка права.

„Подносилац представке, према досадашњем Закону о инспекцијама, нема својство странке у поступку, он само буде обавијештен да је извршен инспекцијски надзор, нема право примједбе, жалбе. Главна наша примједба је да се незадовољном подносиоцу представке, чије је право из радног односа према Закону о раду угрожено, призна својство странке у поступку, да може упутити примједбе на записник испекцијског надзора, уложити жалбу или приговор, уколико није задовољан рјешењем инспектора“, каже Желимирка Лучић.

Савез синдиката тражи и да се из Нацрта избаци одредба по којој се инспекцијски надзор најављује неколико дана раније привредном субјекту, како би се утврдило стварно, чињенично стање.

„Сви знамо како то у пракси изгледа, инспекцијски надзор се најави, послодавац тај дан на радном мјесту остави само раднике који су пријављени, инспекција констатује да је све у складу са законом, а знамо да је то само фиктивно стање“, каже Желимирка Лучић.

Један од приједлога Савеза синдиката РС јесте да се пооштре новчане казне оним послодавцима који понављају исти прекршај. Савез синдиката РС тражи  да привредном субјекту за сваки наредни поновљени прекршај буде одређена строжија казна, као и да се, уколико инспектор утврди да макар и један радник нема уговор о раду, буде поднесен прекршајни налог.

Помоћник ресорног министра Никола Кнежевић каже да је циљ јавних расправа о Нацрту овог Закона, унапређење система инспекција у РС на свим нивоима и да је неопходно овим Законом заштити раднике, јер ће непријавлјивање радника бити, како каже, третирано као кривично дјело.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!