Састанак Радне групе за анализу и измјене Закона о раду, сриједа, 4. април 2018. године

Састанак Радне групе за анализу и измјене Закона о раду, сриједа, 4. април 2018. године
Састанак Радне групе за анализу и измјене Закона о раду, сриједа, 4. април 2018. године

Као што је предвиђено Меморандумом који су, у име Савеза синдиката РС и Владе РС потписале предсједница ССРС Ранка Мишић и премијерка Жељка Цвијановић , почињу активности у вези анализе и евентуалних измјена Закона о раду.

Савез синдиката је већ извршио анализу Закона о раду и одредио приоритне области које треба мијењати. “ Желимо да се колективни уговори позиционирају у односу на правилнике о раду, те да одређена питања послодавци не могу сами да уређују, јер су та права искључиво у надлежности социјалних партнера, значи и синдиката и послодавца. Тражимо да се питање плата и осталих примања уреди колективним уговорима, а не да имамо ситуацију да послодавци правилницима, тј. интерним актима самостално уређују висину примања радника, за шта сматрамо да је незаконито и неуставно. “ рекао је Горан Станковић, генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске.

Oвдје можете преузети анализу примјене Закона о раду коју је урадила Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске

За Савез синдиката Републике Српске такође је споран начин на који Закон о раду регулише и питање дисциплинског поступка, као и критеријуми за утврђивање репрезентативности удружења послодаваца и синдиката, који се разликују.

Послодавци ће учествовати у раду Радне групе, али они су како кажу “ задовољни досадашњим ефектима Закона о раду “ , те не очекују веће измјене.

Измјене Закона о раду су дио Акционог плана Владе и скупштинског плана рада за ову годину.

Први састанак Радне групе биће одржан у сриједу, 04. априла у Министарству рада и борачко – инвалидске заштите Републике Српске са почетком у 13.00 часова. У раду Радне групе учествоваће Ранка Мишић и Горан Станковић, предсједница и генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!