Преговори о новом колективном уговору за запослене у локалној самоуправи

Преговори о новом колективном уговору за запослене у локалној самоуправи
Преговори о новом колективном уговору за запослене у локалној самоуправи

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске почео је са представницима Министарства управе и локалне самоуправе РС преговоре око усаглашавања и израде новог Посебног колективног уговора за запослене у локалној самоуправи Републике Српске. Подсјећамо, правно дејство важећег Колективног уговора престаје да важи у јануару 2020. године.

Тема данашњег састанка била је и утврђивање цијене рада за запослене у локалној самоуправи, како би се плате запосленим у јединицама локалне самоуправе повећале за најмање 10%.

Било је ријечи и око усаглашавања измјена и допуна Закона о платама за запослене у области управе Републике Српске, како би на правичан начин  извршили расподјелу средстава предвиђених за повећања плата за запослене у области управе и јавних служби како је то најављено од стране представника власти Републике Српске, Савеза синдиката Републике Српске и гранског синдиката.

Бранко Зеленовић, предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске разговарао је са Аленом Шеранићем, министром здравља и социјалне заштите РС и Душком Милуновићем, министром рада и борачко инвалидске заштите РС око измјена и допуна Закона о платама запослених у јавним службама и утврђивању нове цијене рада, са циљем повећања плата запосленим у јавним службама најмање за 10%.
Састанци који су одржани у Влади РС само су почетак најављених преговора, током којих ће бити отклоњени уочени недостаци у законима о платама који се односе на регулисање плате за поједине функционере или занимања. Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби је репрезентативан синдикат у подручју јавне управе и обавезног социјалног осигурања у чијем саставу дјелује 51 синдикална организација и који окупља преко 5000 чланова.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!