Pregovori o novom kolektivnom ugovoru za zaposlene u lokalnoj samoupravi

Pregovori o novom kolektivnom ugovoru za zaposlene u lokalnoj samoupravi
Pregovori o novom kolektivnom ugovoru za zaposlene u lokalnoj samoupravi

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske počeo je sa predstavnicima Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS pregovore oko usaglašavanja i izrade novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u lokalnoj samoupravi Republike Srpske. Podsjećamo, pravno dejstvo važećeg Kolektivnog ugovora prestaje da važi u januaru 2020. godine.

Tema današnjeg sastanka bila je i utvrđivanje cijene rada za zaposlene u lokalnoj samoupravi, kako bi se plate zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave povećale za najmanje 10%.

Bilo je riječi i oko usaglašavanja izmjena i dopuna Zakona o platama za zaposlene u oblasti uprave Republike Srpske, kako bi na pravičan način  izvršili raspodjelu sredstava predviđenih za povećanja plata za zaposlene u oblasti uprave i javnih službi kako je to najavljeno od strane predstavnika vlasti Republike Srpske, Saveza sindikata Republike Srpske i granskog sindikata.

Branko Zelenović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske razgovarao je sa Alenom Šeranićem, ministrom zdravlja i socijalne zaštite RS i Duškom Milunovićem, ministrom rada i boračko invalidske zaštite RS oko izmjena i dopuna Zakona o platama zaposlenih u javnim službama i utvrđivanju nove cijene rada, sa ciljem povećanja plata zaposlenim u javnim službama najmanje za 10%.
Sastanci koji su održani u Vladi RS samo su početak najavljenih pregovora, tokom kojih će biti otklonjeni uočeni nedostaci u zakonima o platama koji se odnose na regulisanje plate za pojedine funkcionere ili zanimanja. Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi je reprezentativan sindikat u području javne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja u čijem sastavu djeluje 51 sindikalna organizacija i koji okuplja preko 5000 članova.