Повећана  накнада за топли оброк исплаћен у новцу

Повећана  накнада за топли оброк исплаћен у новцу
Повећана  накнада за топли оброк исплаћен у новцу

Накнада за топли оброк, радницима којима се исплаћује у новцу, за сваки радни дан у 2024. години износиће 10,04 КМ у нету, односно 16,46 КМ у бруту. Ово је најмањи износ накнаде топлог оброка. Колективним уговором, Синдикат и послодавац могу утврдити и већи износ накнаде за топли оброк.

С тим у вези, уколико радник у току мјесеца има 22 радна дана,  топли оброк му износи 220,88 КМ у нету (22 * 10,04 КМ), ако код послодавца није организована исхрана – припремање топлог оброка или испорука топлог оброка путем лица регистрованог за услуге кетеринга. А уколико је исхрана организована путем кетеринга или се топли оброк припрема у властитим ресторанима код послодавца, вриједност топлог оброка мора бити у нето износу од 9,56 КМ.

Законска обавеза свих послодаваца у реалном сектору у Републици Српској је да исплаћују накнаду трошкова топлог оброка, уколико код послодавца није организована исхрана.

Подсјећамо да је висина  накнаде за топли оброк утврђена Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику (,,Службени гласник Републике Српске,, број: 53/16, 12/22 и 39/22) и износи 0,85 % просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан, а у случају обављања прековременог рада, дужег од три часа дневно, радник има право на још један додатни топли оброк.

Према обавјештењу Републичког завода за статистику од 22.1.2024. године,  просјечна бруто плата за 2023.  годину је износила 1937 КМ.

Савез синдиката Републике Српске позива све раднике – чланове Синдиката да пријаве, сваку врсту злоупотреба од стране послодаваца (неисплаћивање накнаде за топли оброк, исплаћивање  топлог оброка у мањем износу) како би заштитили њихова права путем регионалних канцеларија Службе за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске. 

ГЕНЕРАЛНИ  СЕКРЕТАР
Горан Станковић


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!