Повећана цијена рада у ЈПШ „Шуме РС“ са 160 на 175 КМ

Повећана цијена рада у ЈПШ „Шуме РС“ са 160 на 175 КМ
Повећана цијена рада у ЈПШ „Шуме РС“ са 160 на 175 КМ

Представници Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац постигли су договор са Управом предузећа да буде повећана цијена рада са 160 на 175 КМ.

“Споразумне стране сагласно су утврдиле висину цијене рада за пуно радно вријеме и стандардни учинак рада у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац у износу од 175,00 КМ“, стоји у Споразуму о висини цијене рада у овом Јавном предузећу.

Цијена рада је јединствена и промјењива категорија, а зависи од производно-финансијских резултата Јавног предузећа и иста се испитује у складу са одредбама члана 67. Колективног уговора за запослене у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и уз сагласност Синдиката.

Представници Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац су 6. марта 2023. године потписали и Споразум о висини и начину исплате регрeса за кориштење годишњег одмора запосленим у овом предузећу. Споразумом је дефинисана висина регреса у износу од 600,00 КМ за 2023. годину. Регрес је радницима могуће исплатити једнократно или у више рата, у складу са колективним уговором.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!