Потписан колективни уговор у „Заводу за уџбенике и наставна средства“а.д. Источно Ново Сарајево

Потписан колективни уговор у „Заводу за уџбенике и наставна средства“а.д. Источно Ново Сарајево
Потписан колективни уговор у „Заводу за уџбенике и наставна средства“а.д. Источно Ново Сарајево

Дана 19. новембра 2020. године, Синдикална организација „Завод за уџбенике и наставна средства“  потписали су Колективни уговор код послодавца са  члановима Управе ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево.

Колективни уговор је потписан на обострано задовољство  којим су уређена права, обавезе и одговорности радника  који су у радном односу и послодавца, као и сва права која проистичу из рада и по основу рада, те дгура питања к оја нису на потпун начин  уређена Законом о раду.

Колективни уговор односи се на све раднике у Заводу без обзира на њихово чланство у овој синдикалној организацији.
Колективни уговор ступа на снагу 1. јануара 2021. године и важиће три године.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!