Потписан још један Појединачни колективни уговор у металској индустрији

Потписан још један Појединачни колективни уговор у металској индустрији
Потписан још један Појединачни колективни уговор у металској индустрији

Колективни уговор за запослене у „Јелшинград Ливар Ливница челика“ а.д. Бањалука потписан је 28. априла 2022. године у овом предузећу. Приједлог Колективног уговора који је достављен од стране Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске усаглашен је са законским прописима и прихваћен. Појединачним колективним уговором, између осталог, дефинисано је да увећање плата по основу укупног радног стажа радника износи 0,5% за сваку годину радног стажа, исплата регреса за коришћење годишњег одмора и увећање годишњег одмора за по један дан за сваке четири навршене године радног стажа.

Појединачни колективни уговор потписали су предсједник Синдикалне организације предузећа Зоран Илић и генерални директор „Јелшинград Ливар Ливница челика“ а.д. Бањалука Миодраг Брдар.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!