Пета сједница Републичког одбора Синдиката финансијских организација Републике Српске

Пета сједница Републичког одбора Синдиката финансијских организација Републике Српске
Пета сједница Републичког одбора Синдиката финансијских организација Републике Српске

На 5. Сједници Републичког одбора Синдиката финансијских организација Републике Српске одржаној 19.04.2019. године у Дому синдиката у Бањалуци, донешени су сљедећи

З А К Љ У Ч Ц И

  1. Након размјене информација о стању у синдикалним организацијама констатовано је да се права по основу рада углавном поштују, осим у Осигуравајућем друштву Крајина осигурање, гдје је стање по запослене и даље тешко у погледу неисплаћених плата и неуплаћених доприноса. У том смислу Републички одбор СФОРС-е изражава озбиљну забринутост за судбину запослених, те им даје пуну подршку у очувању њихових радних мјеста и права која им по основу рада припадају.
  2. Континуирано пратити поштивање права радника и о томе информисати Републички одбор са циљем предузимања адекватних мјера у случају кршења или ускраћивања њихових права.
  3. Од свих чланова органа очекује се веће ангажовање у придобијању нових чланова синдиката, а циљна група нека буду млади радници који тек заснивају радни однос, којима треба аргументовано објашњавати предности синдикалног организовања.
  4. Од Владе и Уније удружења послодаваца тражити да се што прије настави усаглашавање и потписивање Општег колективног уговора како би се на јединствен начин за све раднике прописала права која нису уређена постојећим Законом о раду.
  5. По потписивању Општег колективног уговора упутити захтјев Удружењу послодаваца банкарско-финансијских и осигуравајућих организација ради преговора, усаглашавања и потписивања Посебног колективног уговора за ову област.
  6. Подржати и заједно са осталим синдикатима учествовати у активностима везаним за обиљежавање Првог маја, Међународног празника рада.

Надзорни одбор Синдиката финансијских организација Републике Српске прихватио је Финансијски извјештај за 2018. годину

Надзорни одбор Синдиката финансијских организација Републике Српске је на 2. сједници одржаној 19.04.2019. године којом је предсједавао Будимир Рогач, након прегледа финансијског извјештаја констатовао да су позиције извјештаја реално приказане и да за сва књижења постоји релевантна документација.

Надзорни одбор прихватио је Финаснијски извјештај, оцијенио га позитивно и упутио Републичком одбору на разматрање.

Закључци са Пете сједнице Синдиката финансијских организација Републике Српске (.пдф)


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!