Осма сједница Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске, Бањалука, 27. 03. 2019. године (закључци .пдф)

Осма сједница Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске, Бањалука, 27.03.2019. године
Осма сједница Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске, Бањалука, 27.03.2019. године

У Дому синдиката у Бањалуци данас, 27. 03. 2019. године, одржана је Осма сједница Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске.

На дневном реду била је и расправа о Законима о платама за запослене у овим областима. Такође, расправљано је и о исплати заосталих дуговања према запосленима у области образовања, науке и културе по разним основама из претходног периода, те је констатовано да је крајем прошле седмице исплаћен одређени број ових накнада, и да Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске треба наставити инсистирати код надлежних министарстава да ове обавезе у што краћем временском року буду извршене.

Предсједник Синдиката образовања, науке и културе мр. Драган Гњатић, информисао је чланове Републичког одбора о активностима које су вођене између двије сједнице
Предсједник Синдиката образовања, науке и културе мр. Драган Гњатић, информисао је чланове Републичког одбора о активностима које су вођене између двије сједнице

На сједници су између осталог разматрани и усвојени Извјештај о раду и Извјештај о финансијском пословању Синдиката ОНК Републике Српске за 2018 годину. Такође, усвојен је и Финансијски план за 2019. годину.

Поред тога, разговарано је и о могућности организовања спортско – рекреативних сусрета чланова Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске.

Предсједник Синдиката образовања, науке и културе мр. Драган Гњатић, информисао је чланове републичког одбора о активностима које су вођене између двије сједнице, те о даљим активностима које су планиране већ за крај ове седмице а односе се на састанке који су заказани у надлежном министарству везано за разговоре о Посебном колективном уговору. Такође, позвао је све активисте Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске да континуирано раде на даљем омасовљењу чланства што свакако додатно ојачава позицију синдиката у преговорима које води са представницима Владе Републике Српске.

Сходно горе наведеном, донесени су следећи закључци:

  1. У наредном периоду, у преговорима око Закона о платама, понудити рјешења која би довела до смањења разлике у платама радницима који раде исти посао, а имају различит степен стручне спреме (наставник разредне наставе ВШ – професор разредне наставе ВСС).
  2. У  наредном периоду иницирати нове Измјене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у образовању и култури у дијелу који се односи на бенефите за чланове Синдиката, изједначавање општих давања са осталим буџетским корисницима, јасно дефинисање накнаде за трошкове превоза приликом одласка на посао и повратка са посла, увећање основне плате за све запослене у четири установе у Републици Српској у којима бораве дјеца са сметњама у развоју, те дефинисати висину накнаде  по основу обављања функције предсједника актива директора школа, која је прописана новим Законом о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској.
  3. Након доношења новог или измјена и допуна Статута Савеза синдиката Републике Српске извршити усклађивање Статута Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске са истим и одређене измјене и допуне које ће довести до унапређења рада Синдиката кроз Статут.
  4. Унос података у Базу података о чланству Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске потребно је завршити до 3.4.2019. године, а за реализацију истог задужују се предсједници синдикалних организација, чланови Републичког одбора и предсједници регија.
  5. Константно радити на омасовљењу чланства.
  6. У вези организације Спортских игара Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске за 2019. годину потребно је да сви предсједници регија, након одржаних састанака,  а најдаље до 20.4.2019. године, доставе оквиран број учесника из своје регије.

Закључци са Осме сједнице Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске ( .пдф )

Почетном дијелу сједнице је присуствовала и предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић, која је присутне упознала са активностима које се воде на нивоу Савеза синдиката Републике Српске везано првенствено за побољшање материјалног статуса свих запослених у Републици Српској, укључујући и запослене у областима образовања, науке и културе, те одговарала на конкретна питања чланова Републичког одбора Синдиката ОНК Републике Српске.

Почетном дијелу сједнице је присуствовала и предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић
Почетном дијелу сједнице је присуствовала и предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!