Osma sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Banjaluka, 27. 03. 2019. godine (zaključci .pdf)

Osma sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Banjaluka, 27.03.2019. godine
Osma sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Banjaluka, 27.03.2019. godine

U Domu sindikata u Banjaluci danas, 27. 03. 2019. godine, održana je Osma sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

Na dnevnom redu bila je i rasprava o Zakonima o platama za zaposlene u ovim oblastima. Takođe, raspravljano je i o isplati zaostalih dugovanja prema zaposlenima u oblasti obrazovanja, nauke i kulture po raznim osnovama iz prethodnog perioda, te je konstatovano da je krajem prošle sedmice isplaćen određeni broj ovih naknada, i da Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske treba nastaviti insistirati kod nadležnih ministarstava da ove obaveze u što kraćem vremenskom roku budu izvršene.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture mr. Dragan Gnjatić, informisao je članove Republičkog odbora o aktivnostima koje su vođene između dvije sjednice
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture mr. Dragan Gnjatić, informisao je članove Republičkog odbora o aktivnostima koje su vođene između dvije sjednice

Na sjednici su između ostalog razmatrani i usvojeni Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Sindikata ONK Republike Srpske za 2018 godinu. Takođe, usvojen je i Finansijski plan za 2019. godinu.

Pored toga, razgovarano je i o mogućnosti organizovanja sportsko – rekreativnih susreta članova Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture mr. Dragan Gnjatić, informisao je članove republičkog odbora o aktivnostima koje su vođene između dvije sjednice, te o daljim aktivnostima koje su planirane već za kraj ove sedmice a odnose se na sastanke koji su zakazani u nadležnom ministarstvu vezano za razgovore o Posebnom kolektivnom ugovoru. Takođe, pozvao je sve aktiviste Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske da kontinuirano rade na daljem omasovljenju članstva što svakako dodatno ojačava poziciju sindikata u pregovorima koje vodi sa predstavnicima Vlade Republike Srpske.

Shodno gore navedenom, doneseni su sledeći zaključci:

  1. U narednom periodu, u pregovorima oko Zakona o platama, ponuditi rješenja koja bi dovela do smanjenja razlike u platama radnicima koji rade isti posao, a imaju različit stepen stručne spreme (nastavnik razredne nastave VŠ – profesor razredne nastave VSS).
  2. U  narednom periodu inicirati nove Izmjene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u obrazovanju i kulturi u dijelu koji se odnosi na benefite za članove Sindikata, izjednačavanje opštih davanja sa ostalim budžetskim korisnicima, jasno definisanje naknade za troškove prevoza prilikom odlaska na posao i povratka sa posla, uvećanje osnovne plate za sve zaposlene u četiri ustanove u Republici Srpskoj u kojima borave djeca sa smetnjama u razvoju, te definisati visinu naknade  po osnovu obavljanja funkcije predsjednika aktiva direktora škola, koja je propisana novim Zakonom o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.
  3. Nakon donošenja novog ili izmjena i dopuna Statuta Saveza sindikata Republike Srpske izvršiti usklađivanje Statuta Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske sa istim i određene izmjene i dopune koje će dovesti do unapređenja rada Sindikata kroz Statut.
  4. Unos podataka u Bazu podataka o članstvu Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske potrebno je završiti do 3.4.2019. godine, a za realizaciju istog zadužuju se predsjednici sindikalnih organizacija, članovi Republičkog odbora i predsjednici regija.
  5. Konstantno raditi na omasovljenju članstva.
  6. U vezi organizacije Sportskih igara Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske za 2019. godinu potrebno je da svi predsjednici regija, nakon održanih sastanaka,  a najdalje do 20.4.2019. godine, dostave okviran broj učesnika iz svoje regije.

Zaključci sa Osme sjednice Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske ( .pdf )

Početnom dijelu sjednice je prisustvovala i predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, koja je prisutne upoznala sa aktivnostima koje se vode na nivou Saveza sindikata Republike Srpske vezano prvenstveno za poboljšanje materijalnog statusa svih zaposlenih u Republici Srpskoj, uključujući i zaposlene u oblastima obrazovanja, nauke i kulture, te odgovarala na konkretna pitanja članova Republičkog odbora Sindikata ONK Republike Srpske.

Početnom dijelu sjednice je prisustvovala i predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić
Početnom dijelu sjednice je prisustvovala i predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić