Одржана Девета сједница Предсједништва Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац

Одржана Девета сједница Предсједништва Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац
Одржана Девета сједница Предсједништва Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац

На Деветој сједници Предсједништва ( Синдикалног одбора ) Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске „ а.д. Соколац, одржаној 1.8.2020. године, у Бијељини, на којој се разматрало о Анализи стања у организационим дјеловима у ЈПШ „Шуме Републике Српске„ а.д. Соколац, Информацији о активностима Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске „а.д. Соколац са посебним акцентом на права радника која се односе на заштиту на раду и здравље радника, услове рада, плате, накнаде и евентуално отпуштање радника за вријеме пандемије вируса COVID-19, као и о Плану активности за наредни период , закључено је сљедеће:

 1. Jединствена удружена синдикална организација у ЈПШ „Шуме Републике Српске„ а.д. Соколац на основу изнесених информација од стране чланова Предсједништва, констатовала је да у организационим дијеловима ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац за вријеме пандемије вируса COVID-19 није било нарушавања права радника регулисаних Колективним уговором, која се односе на исплату плата и осталих примања нити отпуштања радника, као и исказивања вишка радника по основу примјене Правилника о систематизацији радних мјеста, те да уз поштовање мјера заштите и здравља на раду није дошло до обољевања радника као ни до заустављања производње.
 2. Да Јединствена удружена синдикална организација у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, активно прати примјену закљученог Колективног уговора у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, посебно у дијелу поштивања уговорене цијене рада и других примања радника те да реагује уколико се права прописана Законом о раду не поштују, а радници су извршили све своје радне обавезе (нпр. Центар за сјеменско – расадничку производњу Добој)
 3. Констатовано је да је руководство Jединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске„ а.д. Соколац активно радило на заштити права радника кроз преговоре са послодавцем
  • Да је позитивно оцјенило уговарање регреса за коришћење годишњег одмора за 2020. године у износу од 540,00КМ за раднике у Јавном предузећу
  • Да је потребно и даље наставити активан рад на имплементацији Правилника о систематизацији радних мјеста у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац у складу са закљученим Колективним уговором Јавног предузећа, водећи рауна да не дође до умањења права радника
  • Да се подржава увођење нових радних мјеста кроз Правилник о систематизацији, али да се вредновање рада тих мјеста мора вршити путем Колективног уговора.
 4. Jединствена удружена синдикална организација у ЈПШ „Шуме Републике Српске„ а.д. Соколац у потпуности одбацује иницијативу Управе Јавног предузећа да се топли оброк и друге накнаде уграде у плату кроз повећање коефицијената, јер је то у супротности са Законом о раду и важећим Колективним уговором.
 5. Да се у складу са Законом о раду, Колективним уговором и Одлуком о најнижој плати повећа износ топлог оброка за раднике запослене у Јавном предузећу.
 6. Jединствена удружена синдикална организација у ЈПШ „Шуме Републике Српске„ а.д. Соколац захтијева од Управе Јавног предузећа да питања накнаде за боловање усклади са одредбама Колективног уговора, односно да се боловање за првих мјесец дана исплаћује у износу од 90%, како смо и тражили у свом ранијем захтјеву.
 7. Јединствена удружена синдикална организација у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац ће интензивирати свој рад на терену, посебно у синдикалним организацијама у којим се не поштују права радника, како би заштитили права и интересе наших чланова.
 8. Јединствена удружена синдикална организација у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац ће константно радити на повећању чланства и враћању чланова синдиката из „жутог синдиката“.
 9. Предсједништво ЈПШ „Шуме Републике Српске „а.д. Соколац дало је сагласност и пуну подршку свим активностима које води Савез Синдиката Републике Српске и Грански синдикат на побољшању материјалног положаја свих запослених у Републици Српској
  • Да је неопходно интезивирати активности везане за захтјев Влади Републике Српске за прецизније и јасније дефинисање питања института плате, увећања плате и других примања, јасније дефинисање појма најниже плате и услова под којима се може исплаћивати најнижа плата, те дефинисање других елемената на којима почива систем плата у Републици Српској.
 10. Предсједништво Jединствене удружене синдикалне организације ЈПШ „Шуме Републике Српске„ а.д. Соколац размотрило је приједлог Уговора са Европским добровољним пензијским фондом, те је става да се он може примјенити искључиво уз принцип добровољности, односно да сваки радник самостално одлучује да ли жели или не да приступи наведеном фонду.
 11. О свим донесеним закључцима потребно је упознати чланство.

Наше активности можете пратити и на сајту Савеза Синдиката Републике Српске www.savezsindikatars.org


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!