Одржан састанак представника Синдиката са градоначелником Града Бање Луке

Одржан састанак представника Синдиката са градоначелником Града Бање Луке
Одржан састанак представника Синдиката са градоначелником Града Бање Луке

У понедјељак, 18.01.2021.године, на захтјев Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, у кабинету градоначелника Градске управе Града Бања Лука, одржан је састанак представника Синдиката са градоначелником Града Бања Лука, Драшком Станивуковићем.

Испред синдиката, састанку су присуствовали: предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић, генерални секретар, Горан Станковић, предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, Бранко Зеленовић, те чланови преговарачког тима синдикалне организације Градске управе Бања Лука: Миленко Летић, предсједник, Драгана Мацан и Срђан Мијатовић, чланови Синдикалног одбора.

На састанку се разговарало о свим активностима и битним питањима  која се односе на унапређење и очување положаја запослених у Градској управи Града Бања Лука укључујући нову систематизацију радних мјеста, Појединачни колективни уговор на нивоу Града Бања Луке, односно плате запослених, статусу радника који имају уговор о раду на одређено вријеме, дипломама запослених у Градској управи Града Бања Лука, те о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи које се односе на број запослених радника према броју становника.

Посебан акценат је стављен на разговоре и сарадњу Синдикалне организације Градске управе Бања Лука и Градоначелника, а све у циљу успостављања добре сарадње и социјалног дијалога између Синдиката и послодавца у складу са позитивним законским прописима.

Градоначелник, Драшко Станивуковић, упознао је представнике Синдиката са свим активностима које има намјеру проводити уз потпуно уважавање потребе за добром комуникацијом са представницима Синдиката у Градској управи Града Бања Лука, како би у потпуности била заштићена права радника, а исто тако побољшан рад градске администрације.

На састанку је закључено сљедеће:

  • Да се приједлог Нове систематизације радних мјеста достави Синдикалној организацији Градске управе Бања Лука ради заједничког усаглашавања, а све у циљу побољшања ефикасности рада, рационализације трошкова и продуктивности Градске управе Града Бања Лука уз поштивање радничких права у складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о раду, колективним уговорима и другим актима Града.
  • Да се у што краћем року крене у преговоре око усаглашавања Појединачног колективног уговора на нивоу Градске управе града Бања Лука између Синдикалне организације и Градоначелника, како би се на најбољи начин уредило, поред осталог и стимулативно награђивање за посебне резултате у раду радника локалне администрације. У одређивању стимулативног дијела, односно изради Правилника на бази Колективног уговора, равноправно ће учествовати представник синдикалне организације организационог дијела у којем је радник запослен. Циљ је да документа која буду усаглашена, буду правична и искључена свака врста манипулације од било које стране.
  • Став Градоначелника, што је и Синдикат тражио је да радници који имају закључен Уговор о раду на одређено вријеме и даље буду радно ангажовани,уколико то потреба посла захтијева, уз могућност прерасподјеле у она одјељења Градске управе Града Бања Лука гдје постоји мањак радне снаге.
  • Питање валидности појединих диплома запослених не треба генерализовати, јер је чињеница да у Градској управи Града Бања Лука ради велики број стручних, образованих и способних људи чији рад у организацији локалне управе треба бити уважен и колико год је могуће побољшан све у корист грађана Града Бање Луке. Уколико постоји било какав основ сумње у валидност било чије дипломе свако, па и Градоначелник може покренути провјеру пред надлежним институцијама , а ако се утврде незаконитости по окончању поступка, информисати јавност и предузети законом утврђене мјере.
  • Како се могло чути у јавности о потенцијалном вишку запослених у градским и општинским управама па и у Граду Бања Лука, представници Синдиката упознали су Градоначелника да је Савез синдиката Републике Српске и Грански синдикат, покренуо иницијативу за измјену Закона о локалној самоуправи који се односи на број запослених радника према броју становника у локалној самоуправи, тако да ће ово питање у скорије вријеме бити ријешено без потребе за вишком радника.

С обзиром да је Градоначелник врло амбициозно приступио побољшању и организацији локалне самоуправе Града Бања Лука, у наредним данима Синдикат и Градоначелник са сарадницима ће интензивирати активности, а према ријечима предсједника Синдикалне организације Градске управе Бања Лука, Миленка Летића, синдикално руководство ће дати пуни допринос у заштити права и интереса запослених, а исто тако биће коректан социјални партнер у рјешавању свих питања.

Договорено је да се састанци Градоначелника са представницима Синдикалне организације одржавају на мјесечном нивоу.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!