Новим Колективним уговором за запослене у ЈПШ “ Шуме Републике Српске “ а.д. Соколац побољшана радничка права

Новим Колективним уговором за запослене у ЈПШ " Шуме Републике Српске " а.д. Соколац побољшана радничка права
Новим Колективним уговором за запослене у ЈПШ " Шуме Републике Српске " а.д. Соколац побољшана радничка права

Предсједник Јединствене удружене синдикалне организације   у ЈПШ „ Шуме Републике Српске„ а.д. Соколац, Душан Марковић, са директором ЈПШ „ Шуме Републике Српске„ а.д. Соколац, Ристом Марићем, дана 1.новембра 2018. године потписао је Колективни уговор за запослене у ЈПШ  „ Шуме Републике Српске„ а.д. Соколац.

Овај Колектвини уговор објављен је у „ Службеном гласнику Републике Српске„ број: 113/2018 дана 06.12.2018. године, који ступа на снагу 8 дана од дана објављивања, а чије одредбе ће се примјењивати на све запослене раднике у ЈПШ  „ Шуме Републике Српске„ а.д. Соколац.

Одредбе Колективног уговора су на квалитетан начин урађене, уз велику подрушку и помоћ Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске као и Савеза Синдиката Републике Српске, које доносе низ побољшања за раднике  у погледу цијене рада, минулог рада, топлог оброка, трошкова превоза, накнаде за регрес.Такође овим Колективним уговором  боље су регулисани и услови за рад Синдиката.

Колективни уговор за азпослене у ЈПШ “ Шуме Републике Српске “ а.д. Соколац ( .пдф )


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!