Нова платна листа у Републици Српској

Нова платна листа у Републици Српској
Нова платна листа у Републици Српској

Савез синдиката Републике Српске се изборио за доношење Измјена и допуна Закона о раду којим је регулисано;

 • да радник има право на бруто плату у складу са Законом и колективним уговором.
 • да је колективни уговор који закључује Синдикат и и послодавац једини пропис на основу којег се регулишу и утврђују плате,
 • да се најнижа плата увећава по основу радног стажа (минулог рада);
 • да радни учинак може бити само основ за увећање плате, те
 • обавеза да се посебним Правилником, који доноси надлежно Министарство, регулише писани обрачун плате и јединствени образац платне листе.

У задњих два мјесеца,  Савез синдиката Републике Српске је интензивно радио на доношењу Правилиика о садржају писменог обрачуна плате и образцу платне листе. Поред учешћа у раду Радне групе, одржали смо, у више наврата, састанке са   представницима Министарства рада и борачко – инвалидске заштите Републике Српске, Министарства финансија Републике Српске, Пореске управе Републике Српске, Републичке инспекције рада и Управне инспекције.

Резултат свих наших активности је нови Правилник о садржају писменог обрачуна плате и једниствени образац платне листе, који су објављени у ,,Службеном гласнику Републике Српске,, број: 18/22 од 3.3.2022. године, а ступиће на снагу 11.3.2022. године.

Образац платне листе, између осталог, садржи податке о:

 • послодавцу,
 • раднику,
 • часовима проведеним на раду,
 • износу основне плате (коефицијент х цијена рада) ,
 • бруто плати,
 • нето плати,
 • увећању плате по основу радног стажа, рада ноћу, прековременог рада …
 • осталим примањима радника (топли оброк, превоз) и све друге потребне елементе.

Радници запосленим у образовању, култури, полицији, правосуђу, управи, јавним службама и здравству, плате и остала примања тренутно су регулисана Законом о платама и посебним колективним уговорима, којим је дефинисано да су накнаде за топли оброк и регрес саставни дио плате.

Савез синдиката Републике Српске и грански синдикати већ дужи временски период у складу са Закључком Народне скупштине Републике Српске који смо ми предложили, раде на издвајању ових накнада (топли оброк и регрес) и додају на  постојеће плате.

Платна листа има снагу ИЗВРШНЕ СУДСКЕ ИСПРАВЕ.

На тај начин, сваки послодавац у Републици Српској има обавезу да на јединственом образцу платне листе искаже све елементе у вези плате, накнаде плате и осталих примања радника.

У случају да се неко од права радника не буде испоштовало од стране послодаваца, радник има право да тражи директну судску наплату потраживања. Чланови Синдиката ће имати сву стручну помоћ од стране Савеза синдиката Републике Српске, а послодавац ће сносити прекршајну одговорност.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Горан  Станковић с.р.

Правилник о садржају писменог обрачуна плате (Сл. Гл. 18/22, 03.03.2022. године)


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!