Након 11 година плате у здравству ће бити повећане од 50 до 200 марака, Савез синдиката РС на адресу Владе РС упутио приједлог глобалних и секторских мјера

Након 11 година плате у здравству ће бити повећане од 50 до 200 марака, Савез синдиката РС на адресу Владе РС упутио приједлог глобалних и секторских мјера

Након 11 година плате у здравству ће бити повећане од 50 до 200 марака, Савез синдиката РС на адресу Владе РС упутио приједлог глобалних и секторских мјера
Након 11 година плате у здравству ће бити повећане од 50 до 200 марака, Савез синдиката РС на адресу Владе РС упутио приједлог глобалних и секторских мјера

Плате свим радницима у здравству ће, након 11 година, бити повећане од 01. октобра ове године. Плате средњег медицинског кадра у РС биће повећане од 50 до 60 марака, а за око 200 марака за љекаре. Повећање плата резултат је јучерашњег договора Синдиката здравства и социјалне заштите и Владе РС о повећању цијене рада у здравству са 135 на 145 марака.

„Наш захтјев је био да се од 1. децембра или најдаље од 1. марта иде с повећањем цијене рада за још пет посто, те крајем године за још толико, а како би се покушао ублажити одлазак здравствених радника из РС“. – каже Миленко Гранулић.

На јучерашњем састанку је договорено и да се иде на измјене закона о платама, јер није повољан за здравствене раднике, па због тога Синдикат здравства и социјалне заштите РС тражи да се у тај систем врате колективни уговори те да се плате више не повећавају линеарно.

Миленко Гранулић, предсједник Синдиката здравства и социјалне заштите каже и да повећање цијене рада није довољно, јер је неопходно да се наставе преговори о повећању плата у здравственом сектору. Синдикат здравства и социјалне заштите Републике Српске ће инсистирати и на измирењу обавеза по основу неуплаћених пореза и доприноса свим здарвственим радницима.

Повећање цијене рада први је корак ка бољим условима рада за раднике у здравству, али је неопходно и да дође до повећања плата свим радницима у Републици Српској, али и да се направи план за наредне три године како би плата годишње расла за 10%. Управо је на повећање плата стављен акценат у Приједлогу реформских мјера за израду Програма економских реформи за период 2020-2022.година, које је Савез синдиката РС упутио на адресу Владе РС, а са којима је данас новинаре упознала  Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката РС.

Влада Републике Српске сваке године, у израду Програма економских реформи Републике Српске, укључујеиСавез синдиката Републике Српске, као већинску репрезентативну синдикалну централу.Савез синдиката РСје као озбиљан социјални партнер, утврдио приједлог глобалних и секторских реформских мјера за израду Програма економских реформи за период 2020-2022.година, које се тичу, прије свега, права из рада и по основу рада и економско-социјалног положаја радника у Републици Српској.

У изради документа учествовали су стручни тимови Савеза синдиката РС иакадемске заједнице, користећи званичне податке  Завода за статистику РС и званичне процјене Министарства финансија РС, када су у питању макроекономски показатељи који су  основа за израду поменутог документа. Након стручне расправе у оквиру Савеза сидниката Републике Српске, утврђен је Нацрт, а затим и коначан документ, који је подијељен у три дијела:законодавне активности,стратешке активности исоцијални дијалог.

Економске реформе су написане у складу са Меморандумом о заједничким мјерама за период 2018-2020. година, који је Савез синдиката РС потписао са Владом РС. Када су у питању законодавне активности, Савез синдиката РС тражи потпуну реализацију започетих активности на доношењу:Измјена и допуна Закона о раду, Измјена о допуна Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, Закона о инспекцијама, Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурањуиЗакона о мобингу.Када су у питању стратешке активности, Савез синдиката Републике Српске инсистира на:Доношењу Стратегије безбједности, заштите и здравља на раду и потпуној реализацији  Програма социјалног збрињавања свих радника који су у процесу приватизације и стечаја предузећа остали без посла и да ова мјера буде потврђена у Буџету Републике Српске. Наиме, на повезивање радног стажа у оквиру Програма социјалног збрињавања чека још најмање 11 хиљада радника за шта је потребно издвојити најмање 30 милиона КМ.

У области социјалног дијалоганеопходно је закључивање колективних уговора – општег и посебног, како би Инспекторат и Пореска управа РС могли да контролишу обрачун и висину плате, јер садашње стање говори да, нажалост, већина послодаваца, нарочито у приватном сектору, исплаћују најнижу плату и за средњу стручну спрему, квалификоване раднике, па чак и високу стручну спрему.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!