Конституисан Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске

Конституисан Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске
Конституисан Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске

У Бањалуци је 20. октобра 2021. године конституисан Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске. На првој конститутивној сједници одржаној у Дому синдиката, разматране су радне верзије Закона о статусу функционера у органима јединица локалне самоуправе, Закона о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи и Закона о измјенама и допунама Закона о службеницима и намјештеницима у органима локалне самоуправе. Након разматрања ових закона, утврђени су приједлози и сугестије, који ће бити достављени надлежном Министарству, прије доношења наведених законских прописа.

Чланови Републичког одбора још једном су разматрали захтјеве синдиката буџетских и фондовских корисника у вези већих издвајања за повећање примања радника и „распакивање“ закона о платама у Републици Српској, у смислу посебног исказивања накнада за топли оброк и регрес на постојеће коефицијенте.

На дневном реду сједнице Републичког одбора нашао се и Програм финансијске консолидације буџета локалних заједница за 2020. годину. Бранко Зеленовић, предсједник овог синдиката поновио је да неће бити смањења плата запослених у јединицима локалне самопураве и да је Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби РС реаговао на вријеме да се спорни приједлог не усвоји.

Чланови Републичког одбора упознати су са активностима Савеза синдиката Републике Српске у протеклом периоду, а било је ријечи и о стању у синдикалним организацијама, као и плановима активности за наредни период.

Бранко Зеленовић, предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС информисао је чланове Републичког одбора о сарадњи са синдикатима у региону, посебно са Синдикатом управе Србије и Црне Горе.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!