Колико су номинално повећане плате?

Колико су номинално повећане плате?
Колико су номинално повећане плате?

Након завршених преговора репрезентативних гранских синдиката буџетских и фондовских корисника, који дјелују у оквиру Савеза синдиката Републике Српске,  са ресорним министарствима и Владом Републике Српске, а у циљу смањења посљедица инфлације и пораста трошкова живота, плате запослених у образовању, култури, правосуђу, управи, јавним службама и Министарству унутрашњих послова, од маја мјесеца су повећане за 10% кроз повећање цијене рада коју су потписали предсједници репрезентативних гранских синдиката са предсједником Владе Републике Српске.

Цијена рада за запослене у образовању, култури, правосуђу, управи и јавним службама повећана је са 100 на 110 КМ, а за запослене у здравству са 145 на 159,50 КМ.

Одлуку о утврђивању цијене рада за запослене у Министарству унутрашњих послова Републике Српске у износу од 110 КМ донијела је Влада Републике Српске.

Одлуке о утврђивању цијене рада објављене су у ,,Службеном гласнику Републике Српске,, број: 42/22.

Колико су номинално повећање плата добиле поједине категорије радника, које су најзаступљеније у тим областима, приказано је у појединачним табелама:

Основна нето стартна плата свим радницима се увећава по основу радног стажа (стажа осигурања) и то 0,3 % за сваку годину стажа до 25 година, а преко 25 година 0,5%, тако да се поред стартног повећања плате, повећава и номинални износ по основу радног стажа.

Радницима се увећава плата и по основу рада ноћу, рада на дане републичких празника, отежане услове рада, приправност, дежурство.

Право на помоћ и накнаде, које у складу са Законом о платама и Посебним колективним уговором, остварују радници буџетских и фондовских корисника (јубиларне награде, помоћ за рођење дјетета, смрт члана уже породице) се везују за  цијену рада или плату, тако да се са повећањем цијене рада номинално повећавају и ове накнаде.

Према томе,  повећавањем цијене рада, радници у образовању, култури, управи, јавним службама, здравству и Министарству унутрашњих послова су добили увећање примања по три основа: 

  • стартно повећање плате за 10%
  • номинално повећање накнаде за минули рад, рад ноћу, рад на дане републичких празника, отежане услове рада, приправност и дежурство,
  • номинално повећање помоћи и накнада које су везане за цијену рада или плату.

Сви синдикати буџетских и фондовских корисника у Савезу синдиката Републике Српске и даље настављају борбу за унапријеђење материјалног положаја свих запослених, кроз активности које спроводи у циљу реализације Закључка Народне Скупштине Републике Српске од 15.12.2021. године, који је усвојен на захтјев и иницијативу Савеза синдиката Републике Српске, како би се посебно издвојиле накнаде за топли оброк и регрес на постојеће коефицијенте, као и ново повећање плате у складу са повећањем трошкова живота и инфлацијом која је у свакодневном порасту.

Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске проводи активности у складу са Меморандумом потписаним између Савеза синдиката Републике Српске и Владе Републике Српске на уједначавању платних коефицијената запослених у образовању и култури са осталим буџетским корисницима.

СТРУЧНА СЛУЖБА
САВЕЗА СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!