Јединствена удружена синдикална организација у ЈПШ „Шуме Републике Српске„ а.д. Соколац у сталној борби за унапређивање и побољшање радничких права

ЈЕДИНСТВЕНО И СНАЖНО ЗА БОЉИ СТАНДАРД ``ШУМАРА``

Јединствена удружена синдикална организација у ЈПШ ``Шуме Републике Српске`` а.д. Соколац у сталној борби за унапређивање и побољшање радничких права
Јединствена удружена синдикална организација у ЈПШ ``Шуме Републике Српске`` а.д. Соколац у сталној борби за унапређивање и побољшање радничких права

Колективни уговор за запослене у ЈПШ “ Шуме РС “ а.д.Соколац  који је Јединствена удружена синдикална организација  потписала са управом предузећа је од великог значаја за раднике ( чланове синдиката ) запослене у овом јавном предузећу.

Колективним уговором ријешена су многа питања од животног интереса за раднике, нормативно је уређен њихов радно – правни статус, констатовано је између осталог на састанку Синдикалног одбора који је одржан  23.03.2019. године у Регионалном синдикалном центру Требиње.

На самом састанку је такође и истакнуто да се у већини шумских газдинстава поштују скоро све одредбе Колективног уговора, али да има и неких шумских газдинстава у којима правне норме Посебног колективног уговора нису примјењене у потпуности, што представља сигнал синдикалцима да повећају своје синдикалне активности и изборе се са послодавцима за потпуну примјену Колективног уговора.

ЈЕДИНСТВЕНО И СНАЖНО ЗА БОЉИ СТАНДАРД ``ШУМАРА``
ЈЕДИНСТВЕНО И СНАЖНО ЗА БОЉИ СТАНДАРД „ШУМАРА„

Да би се оствариле  ове намјере и побољшао материјални положај радника – чланова синдиката , како је закључено на састанку, неопходно је још додатно омасовити Јединствену удружену синдикалану организацију, а све са циљем сталне синдикалне борбе.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!