Јавна расправа у Требињу – Закон о раду на испиту

Јавна расправа о примјени Закона о раду - Требиње 12 октобар 2017. године
Јавна расправа о примјени Закона о раду - Требиње 12 октобар 2017. године

У организацији Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС, у сарадњи са пројектом “ Подршка социјалним партнерима у социјалном дијалогу “ данас је у Требињу одржана јавна расправа о примјени Закона о раду, којој су присуствовали представници ресорног министарства, Агенције за мирно рјешавање радних спорова РС, јавних институција и установа, бројни чланови Савеза синдиката РС са подручја источне Херцеговине и свега неколицина требињских послодаваца.
Присутни представници Савеза синдиката РС били су једногласни у оцјени – да је неопходно доношење измјена и допуна постојећег или доношење новог Закона о раду, требињски послодавци, који нису учестовали у расправи, кажу да подржавају даљи дијалог са социјалним партнерима, док из ресорног миниситарства наводе да ће се анализа примјене Закона о раду наћи пред Социјално-економским савјетом РС крајем године и да ће након тога Влада РС са социјалним партнерима донијети одлуку о евентуалним корекцијама Закона.
“ Циљ Владе РС и ресорног министарства је да као своју програмску активност до краја ове године изврши анализу примјене Закона о раду РС. Овдје смо у Требињу да чујемо шта о актуелном закону мисле наши социјални партнери, синдикалци и послодавци, научни и стручни радници и сви они који примјењују Закон о раду, да кажу у којој мјери имају проблема у примјени тога закона “ каже Рајко Кличковић, начелник Одјељења за рад и запошљавање и другостепене инспекцијске послове у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите РС.
Он наводи да ће након јавних расправа стручни тим, сачињен од правника и економиста и статистичара сачинити документ – Анализу примјене Закона о раду коју ће крајем године разматрати Економско-социјални савјет РС, како би се сагледало да ли има потребе и у којој мјери треба интервенисати у Закону о раду.
Драган Симовић, извршни секретар Регионалног синдикалног центра Требиње наводи да је актуелним законом погажено колективно преговарање и да су неопходне измјене и допуне постојећег или доношење новог Закона о раду.
“ Постојећи закон, који је ступио на снагу 20. јанаура 2016, донесен је по хитном поступку, без проведених јавних расправа. Синдикат је био апсолутно против да се најважнији законски акт послије Устава доноси на овакав начин. Већ тада смо знали да ће примјена овог закона ићи веома тешко и да ће примјене појединих његових одредби изазвати поремећај у остваривању радничких права, што се и показало. То су, на свој начин, потврдили и представници ресорног министарства, као и послодавци својим недоласком на данашњу јавну расрпаву, изузев свега два три-послодавца, и у огромном броју, предсједници синдикалних организација са подручја источне Херцеговине “ наводи Симовић.
Додаје да је актуелним законом истргнуто колективно преговарање из руку синдиката, а Правилник о раду наметнут као општи акт, који је у пракси постао правило а не изузетак.
“ Актуелним Законом погажено је колективно преговарање, које је истргнуто из руку синдиката, као једино оружје којим могу да поправе своја одређена права, тако да су поједине одредбе у први план Закона о раду ставиле Правилник о раду, који доноси искључиво послодавац, без икаквог утицаја синдиката, односно представника радника. Генерални став Савеза синдиката РС јесте да су неопходне измјене и допуне постојећег или доношење новог Закона о раду “ , закључује извршни секретар Регионалног синдикалног центра Требиње.
Желимирка Лучић, правник из Службе за бесплатну правну помоћ Савеза Синдиката изнијела је низ конкретних примједби на поједине чланове Закона о раду који су примјењујући се у пракси умањили достигнути степен радничких права и на тај начин створили основу с које послодавци злоупотребљавају бројне недоречености правних норми самог закона.
Рајко Ћапин, директор Дома пензионера Требиње,један од тројице присутних послодаваца на Јавној расправи, каже да подржава даље дијалоге са социјалним партнерима, како би се побољшао статус радника.
“ Подржавамо дијалог међу социјалним партнерима како би се побољшао положај радника. Сматрам да оваквих дијалога, попут данашње јавне расправе треба бити и чешће, како би се дошло до задовољавајућих рјешења. И сам, као послодавац, настојаћу да радим на побољшању положаја запослених јер незадовољан радник није добар ни себи ни фирми, установи, у којој је запослен “ каже Ћапин.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!