Информација о одржаној конференцији поводом обиљежавања 25 година рада и постојања под називом Савез синдиката Републике Српске

Савез синдиката Републике Српске је поводом обиљежавања 25 година рада и постојања под називом Савез синдиката Републике Српске организовао конференцију о теми: “ Позиција колективног преговарања у радном законодавству у земљама региона – стање и перспективе „

Савез синдиката Републике Српске је поводом обиљежавања 25 година рада и постојања под називом Савез синдиката Републике Српске организовао конференцију о теми:

“ Позиција колективног преговарања у радном законодавству у земљама региона – стање и перспективе „

Конференција је одржана 25. августа 2017.године у Дому синдиката у Бањој Луци. У раду Конференције учествовали су највиши представници савеза синдиката из Србије, Хрватске, Словеније, Црне Горе, Македоније и Федерације БиХ, чланови Предсједништва Савеза синдиката РС, те представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС и Уније удружења послодаваца РС.
Током презентација стања колективног преговарања у земљама региона, јасно је видљиво да су процеси колективног преговарања изузетно тешки, скоро па јалови и да преговарању одговорније приступају синдикати него друга два социјална партнера.
Констатовано је да је одговорност за вођење социјалног дијалога искључиво на репрезентативним социјалним партнерима гдје не могу учествовати невладине организације нити било каква удружења страних инвеститора.
По питању синдикализације закључено је да постоји огроман притисак како од стране послодаваца тако и политика, те да влада „нелојална“ конкуренција на тржишту рада што је још један од изазова с којима се суочавају синдикати у региону.
Закључено је да је плурализам превазиђена фаза у синдикалној демократији и да снага синдиката лежи у броју њиховог чланства.
Једно од драгоцјених искустава која су изнесена током презентација стања колективног преговарања у земљама региона јесте и искуство у покушају заштите власништва социјалних партнера (права која је синдикат у колективном преговарању утврдио за оне које представља).
Током расправе је посебно наглашено да је Општи колективни уговор још увијек неопходан модел колективног преговарања у земљама региона, те да се мора радити на квалитетним колективним уговорима што подразумијева и квалитетну запосленост.
Синдикални представници су се усагласили да је потребно интензивније радити на јачању сарадње између свих нивоа синдикалног организовања посебно међу синдикатима који имају исте послодавце.
Јасан став учесника Конференције је да организовање и рад синдиката не могу и не смију уређивати владе путем закона јер је супротно конвенцијама МОР-а.
Како би се усагласили закључци са ове Конференције, договорено је да до 1.октобра 2017.године све синдикалне централе доставе информације везане за примјену колективних уговора и како бенефите колективног преговарања сачувати само за чланове синдиката.

Конференцији поводом обиљежавања 25 година рада и постојања под називом Савез синдиката Републике Српске
У раду Конференције учествовали су највиши представници савеза синдиката из Србије, Хрватске, Словеније, Црне Горе, Македоније и Федерације БиХ
У раду Конференције учествовали су и представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС и Уније удружења послодаваца РС
Синдикални представници су се усагласили да је потребно интензивније радити на јачању сарадње између свих нивоа синдикалног организовања посебно међу синдикатима који имају исте послодавце
“ Позиција колективног преговарања у радном законодавству у земљама региона – стање и перспективе „

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!