Форум синдиката трговине југоисточне Европе, 23-25. 09. 2019. године

Форум синдиката трговине југоисточне Европе, 23-25. 09. 2019. године
Форум синдиката трговине југоисточне Европе, 23-25. 09. 2019. године

На редовном јесењем Форуму синдиката трговине Југоисточне Европе одржаном у Хрватском туристичком центру Свети Мартин на Мури од 23-25 9. 2019. године представници синдиката седам земаља разговарали су о питањима накнада по свим видовима примања (плате,регрес,минули рад,трошкови пута и топлог оброка,отпремнине,породиљско и трудничко боловање итд.)

Констатовано је да су накнаде неједнаке, недефинисане ,да их нема или у законима или у колективним уговорима и да су свагдје смањене, уназад пар година доношењм нових закона о раду/у Републици Српској 2016.г.) престанком важењa општег и гранских колективних уговора.

Пред свим синдикатима је обавеза и потреба да се испреговарају и потпишу колективни уговори у којима ће се ова права регулисати и побољшати стандард наших чланова.

Поред предсједника СТУД РС Горана Савановића на Форуму су у делегацији СТУД РС учествовали Смиља Керић,предсједница синдиката Бинго РС, Ђуро Амиџић, предсједник, и Сања Мандић члан синдикалног одбора Меркатор РС., сви чланови Републичког одбора СТУД РС.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!