Forum sindikata trgovine jugoistočne Evrope, 23-25. 09. 2019. godine

Forum sindikata trgovine jugoistočne Evrope, 23-25. 09. 2019. godine
Forum sindikata trgovine jugoistočne Evrope, 23-25. 09. 2019. godine

Na redovnom jesenjem Forumu sindikata trgovine Jugoistočne Evrope održanom u Hrvatskom turističkom centru Sveti Martin na Muri od 23-25 9. 2019. godine predstavnici sindikata sedam zemalja razgovarali su o pitanjima naknada po svim vidovima primanja (plate,regres,minuli rad,troškovi puta i toplog obroka,otpremnine,porodiljsko i trudničko bolovanje itd.)

Konstatovano je da su naknade nejednake, nedefinisane ,da ih nema ili u zakonima ili u kolektivnim ugovorima i da su svagdje smanjene, unazad par godina donošenjm novih zakona o radu/u Republici Srpskoj 2016.g.) prestankom važenja opšteg i granskih kolektivnih ugovora.

Pred svim sindikatima je obaveza i potreba da se ispregovaraju i potpišu kolektivni ugovori u kojima će se ova prava regulisati i poboljšati standard naših članova.

Pored predsjednika STUD RS Gorana Savanovića na Forumu su u delegaciji STUD RS učestvovali Smilja Kerić,predsjednica sindikata Bingo RS, Đuro Amidžić, predsjednik, i Sanja Mandić član sindikalnog odbora Merkator RS., svi članovi Republičkog odbora STUD RS.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava