Да ли је на помолу нови “ Пожар “ у ЈП “ Шуме Републике Српске “ а.д. Соколац?

Да ли је на помолу нови " Пожар " у ЈП " Шуме Републике Српске " а.д. Соколац?
Да ли је на помолу нови " Пожар " у ЈП " Шуме Републике Српске " а.д. Соколац?

Јединствена удружена Синдикална организација Јавног предузећа ,,Шуме Републике Српске,, уз  безрезервну подршку гранског Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, оцјењује апсолутно неприхватљивим најновији Нацрт организације и систематизације радних мјеста у овом јавном предузећу.

Поменутим Нацртом организације и систематизације, који је недавно упућен свим организационим јединицама јавног предузећа, чији су аутори ,, екстерни експерти,, иако је у предузећу запослено око 700 инжињера шумарства и око 250 правника и економиста, предвиђа да се убудуће број радника, искључиво везује за количину сјечиве дрвне масе.

Ако би се овај критеријум провео у дјело,  нема више никакве сумње, око 1500 радника би у ЈП ,,Шуме РС,,  остало без посла, и пореде чињенице да су радници у протеклом периоду запошљавани у предузеће по основу стварно исказаних потреба просеца рада уз искључиву сагласност управе предузећа.

Нелогично је да је управа предузећа запошљавала раднике, а сада их та иста управа, из само њима знаних разлога намјерава оставити без посла.

Да се нешто ,, иза брда ваља,, произилази из чињенице, да је управа предузећа ових дана поменуте ,, критеријуме  експерата,, упутила свим организационим дијеловима предузећа и наложила да без консултација са синдикатом и радницима, искажу потребан број радника.

Зато Јединствена удружена Синдикална организација ЈП ,,Шуме РС,,  позива менаџмент и Надзорни одбор предузећа на коректан социјални дијалог о овим, за раднике животно важним питањима, како би се предуприједиле све могуће негативне посљедице по радно-правни и социјални положај запослених.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!