Da li je na pomolu novi “ Požar “ u JP “ Šume Republike Srpske “ a.d. Sokolac?

Da li je na pomolu novi " Požar " u JP " Šume Republike Srpske " a.d. Sokolac?
Da li je na pomolu novi " Požar " u JP " Šume Republike Srpske " a.d. Sokolac?

Jedinstvena udružena Sindikalna organizacija Javnog preduzeća ,,Šume Republike Srpske,, uz  bezrezervnu podršku granskog Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, ocjenjuje apsolutno neprihvatljivim najnoviji Nacrt organizacije i sistematizacije radnih mjesta u ovom javnom preduzeću.

Pomenutim Nacrtom organizacije i sistematizacije, koji je nedavno upućen svim organizacionim jedinicama javnog preduzeća, čiji su autori ,, eksterni eksperti,, iako je u preduzeću zaposleno oko 700 inžinjera šumarstva i oko 250 pravnika i ekonomista, predviđa da se ubuduće broj radnika, isključivo vezuje za količinu sječive drvne mase.

Ako bi se ovaj kriterijum proveo u djelo,  nema više nikakve sumnje, oko 1500 radnika bi u JP ,,Šume RS,,  ostalo bez posla, i porede činjenice da su radnici u proteklom periodu zapošljavani u preduzeće po osnovu stvarno iskazanih potreba proseca rada uz isključivu saglasnost uprave preduzeća.

Nelogično je da je uprava preduzeća zapošljavala radnike, a sada ih ta ista uprava, iz samo njima znanih razloga namjerava ostaviti bez posla.

Da se nešto ,, iza brda valja,, proizilazi iz činjenice, da je uprava preduzeća ovih dana pomenute ,, kriterijume  eksperata,, uputila svim organizacionim dijelovima preduzeća i naložila da bez konsultacija sa sindikatom i radnicima, iskažu potreban broj radnika.

Zato Jedinstvena udružena Sindikalna organizacija JP ,,Šume RS,,  poziva menadžment i Nadzorni odbor preduzeća na korektan socijalni dijalog o ovim, za radnike životno važnim pitanjima, kako bi se preduprijedile sve moguće negativne posljedice po radno-pravni i socijalni položaj zaposlenih.