COVID – 19 – Стање и изазови у земљама чланицама Пан-европског регионалног вијећа / Међународне конфедерације синдиката

COVID – 19 - Стање и изазови у земљама чланицама Пан-европског регионалног вијећа / Међународне конфедерације синдиката
COVID – 19 - Стање и изазови у земљама чланицама Пан-европског регионалног вијећа / Међународне конфедерације синдиката

Представници Савеза синдиката Републике Српске сваке године учествују у раду школе коју организује Пан-европско регионално вијеће / Међународна конфедерација синдиката гдје се расправља о тренутном стању у земљама чланицама у вези синдикалних, радничких и људских права.

Ове године је школа организована виртуелно и учествује преко 80 представника синдикалних централа из Пан-европског региона.

Фокус данашње школе је на прегледу стања, изазова и посљедица које са собом носи COVID – 19, начини заштите здравља, минималних радничких права, минималних плата, фер конкуренције у ланцима снабдијевања, те о кризама јавног здравства како на регионалном тако и на глобалном нивоу.

Школа се организује уз подршку Међународне организације рада односно Одјела за радничка питања, а циљ је да се синдикалне централе укључе у кампање које ће промовисати Стогодишњу декларацију МОР-а у вези заштите и здравља на раду, заштите радничких права и минималних плата, те посебно заштите радника на даљину којих је скоро 70%  на глобалном нивоу и чија права  још увијек нису  јасно дефинисана.

У раду данашње школе ПЕРВ-а учествовала је предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић која је представила  стање у Републици Српској у вријеме COVID-19 у прошлој али и текућој години. Оно што је најбитније је да је ово стање убрзало рад социјалних партнера на Стратегији заштите и здравља на раду за четворогодишњи период, на чему је у протеклих 3 године Савез синдиката Републике Српске инсистирао својим захтјевима и приједлозима који су и уврштени у овај документ који је сада у форми нацрта, истакла је предсједница Мишић. Посебну захвалност за подршку у раду у вези овог веома битног стратешког документа дугујемо канцеларији Међународне конфедерације синдиката у Сарајеву, као и другим међународним организацијама. Напоменула је да ће се, поред овог документа, радити и на новом Закону о заштити и здрављу на раду у Републици Српској.

Оно што је такође истакла предсједница Мишић јесте да у вријеме COVID-19 није препозната солидарност европских институција према Босни и Херцеговини у вези вакцинација, а генерално, став Савеза синдиката Републике Српске је, пратећи стање у региону и глобално, да је капитал додатно агресиван и да је свој интерес ставио као доминантан пред владама, а тек на другом мјесту је здравље људи односно радника. Пандемија је показала  колико је битан човјек – радник и да је то била шанса за синдикате. Искуства казују да је слабо искориштена шанса да се у овој кризи потенцира значај улоге радника, њихових права и синдиката и да та тема буде изнад свих па и капитала.

Глобалне и националне политике врло видљиво су на страни капитала а мање човјека – радника. Као доказ за ту тврдњу је борба синдиката за заштиту најугроженијих радника, настојања да се повећа минимална плата. Мали број синдиката односно влада је испреговарао већи износ минималне плате за ову годину.

На крају свог излагања, предсједница је истакла да у Агенди Савеза синдиката Републике Српске у овој години јесте рад на Стратегији, односно креирање акционих планова за њену реализацију, те преговори о повећању најниже плате како би се заштитили најугроженији  радници у Републици Српској.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!