COVID – 19 – Stanje i izazovi u zemljama članicama Pan-evropskog regionalnog vijeća / Međunarodne konfederacije sindikata

COVID – 19 - Stanje i izazovi u zemljama članicama Pan-evropskog regionalnog vijeća / Međunarodne konfederacije sindikata
COVID – 19 - Stanje i izazovi u zemljama članicama Pan-evropskog regionalnog vijeća / Međunarodne konfederacije sindikata

Predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske svake godine učestvuju u radu škole koju organizuje Pan-evropsko regionalno vijeće / Međunarodna konfederacija sindikata gdje se raspravlja o trenutnom stanju u zemljama članicama u vezi sindikalnih, radničkih i ljudskih prava.

Ove godine je škola organizovana virtuelno i učestvuje preko 80 predstavnika sindikalnih centrala iz Pan-evropskog regiona.

Fokus današnje škole je na pregledu stanja, izazova i posljedica koje sa sobom nosi COVID – 19, načini zaštite zdravlja, minimalnih radničkih prava, minimalnih plata, fer konkurencije u lancima snabdijevanja, te o krizama javnog zdravstva kako na regionalnom tako i na globalnom nivou.

Škola se organizuje uz podršku Međunarodne organizacije rada odnosno Odjela za radnička pitanja, a cilj je da se sindikalne centrale uključe u kampanje koje će promovisati Stogodišnju deklaraciju MOR-a u vezi zaštite i zdravlja na radu, zaštite radničkih prava i minimalnih plata, te posebno zaštite radnika na daljinu kojih je skoro 70%  na globalnom nivou i čija prava  još uvijek nisu  jasno definisana.

U radu današnje škole PERV-a učestvovala je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić koja je predstavila  stanje u Republici Srpskoj u vrijeme COVID-19 u prošloj ali i tekućoj godini. Ono što je najbitnije je da je ovo stanje ubrzalo rad socijalnih partnera na Strategiji zaštite i zdravlja na radu za četvorogodišnji period, na čemu je u proteklih 3 godine Savez sindikata Republike Srpske insistirao svojim zahtjevima i prijedlozima koji su i uvršteni u ovaj dokument koji je sada u formi nacrta, istakla je predsjednica Mišić. Posebnu zahvalnost za podršku u radu u vezi ovog veoma bitnog strateškog dokumenta dugujemo kancelariji Međunarodne konfederacije sindikata u Sarajevu, kao i drugim međunarodnim organizacijama. Napomenula je da će se, pored ovog dokumenta, raditi i na novom Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu u Republici Srpskoj.

Ono što je takođe istakla predsjednica Mišić jeste da u vrijeme COVID-19 nije prepoznata solidarnost evropskih institucija prema Bosni i Hercegovini u vezi vakcinacija, a generalno, stav Saveza sindikata Republike Srpske je, prateći stanje u regionu i globalno, da je kapital dodatno agresivan i da je svoj interes stavio kao dominantan pred vladama, a tek na drugom mjestu je zdravlje ljudi odnosno radnika. Pandemija je pokazala  koliko je bitan čovjek – radnik i da je to bila šansa za sindikate. Iskustva kazuju da je slabo iskorištena šansa da se u ovoj krizi potencira značaj uloge radnika, njihovih prava i sindikata i da ta tema bude iznad svih pa i kapitala.

Globalne i nacionalne politike vrlo vidljivo su na strani kapitala a manje čovjeka – radnika. Kao dokaz za tu tvrdnju je borba sindikata za zaštitu najugroženijih radnika, nastojanja da se poveća minimalna plata. Mali broj sindikata odnosno vlada je ispregovarao veći iznos minimalne plate za ovu godinu.

Na kraju svog izlaganja, predsjednica je istakla da u Agendi Saveza sindikata Republike Srpske u ovoj godini jeste rad na Strategiji, odnosno kreiranje akcionih planova za njenu realizaciju, te pregovori o povećanju najniže plate kako bi se zaštitili najugroženiji  radnici u Republici Srpskoj.