Четврта сједница Републичког одбора Синдиката радника грађевинарства и СКД РС, 24.12.2018. године

Четврта сједница Републичког одбора Синдиката радника грађевинарства и СКД РС, 24.12.2018. године
Четврта сједница Републичког одбора Синдиката радника грађевинарства и СКД РС, 24.12.2018. године

На Четвртој сједници Републичког одбора Синдиката радника грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности Републике Српске одржане 24.12.2018. године у Бања Луци донесени су следећи

З А К Љ У Ч Ц И

  1. На иницијативу предсједника синдикалних организација у грађевинарству приступити преговорима око усаглашавања појединачних колективних уговора уз помоћ и присуство предсједника гране и чланова органа.
  2. Упутити допис ресорном Министру грађевинарства како би се извршио притисак на послодавце , а све у циљу потписивања гранског колективног уговора за област грађевинарства и индустрије грађевинског материјала.
  3. Повећање најниже плате условити повећањем најниже цијене рада у грани, а у колико се то не деси тражити од Владе Републике Српске да примјени члан 123. став 3. и 4. Закона о раду.
  4. Уколико не буде договора о повећању најниже цијене рада са социјалним партнерима исту укинути кроз законска рјешења, а репер за обрачун плате буде најнижа плата и коефицијент сложености послова.
  5. Да Инспекција рада Републике Српске изврши контролу платних листа у овом сектору, јер постоји низ злоупотреба око исплате најниже плате и тамо гдје се утврди да већина радника има најнижу плату наложити исправку неправилности, јер се ради исплати разлике плате у коверти, односно сивој економији.
  6. Појачати контролу инспекцијских органа у вези заштите на раду, посебно у сектору грађевинарства.
  7. Наставити преговоре са удружењима послодаваца у циљу побољшања материјалног и социјалног положаја радника у овим дјелатностима.
  8. Надлежне институције да нађу начин да зауставе одлив радно-способног становништва, а све претходне мјере које тражи овај Синдикат иду у прилог томе.

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!