Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske traži registraciju i reprezentativnost Udruženja poslodavaca šumarstva i Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske
Aktuelno

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske traži registraciju i reprezentativnost Udruženja poslodavaca šumarstva i Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske traži registraciju i reprezentativnost Udruženja poslodavaca šumarstva i Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske. Naime, od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske (dopis broj 16-04/1-12-296/19 [opširnije]