17. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске

17. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске
17. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске

На 17. сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, одржаној 20.02.2021.године у Бањој Луци, расправљало се о стању у предузећима из области шумарства, прераде дрвета и папира  за вријеме пандемије вируса Covid-19, правима радника прописана Законом, колективним уговорима и осталим актима, одржавању редовних избора у Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС, те о активностима Савеза синдиката Републике Српске.

Након расправе, донесени су сљедећи :

ЗАКЉУЧЦИ

  1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске, која се односи на доношење Закона о заштити од узнемиравања на раду, раду Радне групе за измјену и допуну Закона о раду, те доношењу Стратегије заштите на раду у Републици Српској.
  1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, на основу изнесених информација од стране чланова Републичког одбора, констатовао је да у области шумарства, прераде дрвета и папира за вријеме пандемије вируса Covid-19 није било злоупотребе права радника регулисаних Колективним уговором, која се односе на исплату плата и осталих примања нити отпуштања радника, те да уз поштивање мјера заштите и здравља на раду  није дошло до обољевања радника као ни  до заустављања производње у области шумарства, прераде дрвета и папира.

У ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац плате се исплаћују у континуитету, али у појединим организационим дијеловима, постоји кашњење у исплати плата (ШГ „Борја“ Теслић, ШГ „Мајевица „ Лопаре, Центар за сјеменско расадничку производњу, Добој)

Стање у осталим областима је стабилно, осим у предузећу ,,Нова Дипо,, Доњи Подградци, где је дошло до проглашења технолошким вишком седам радника који су чланови Синдиката.

Радницима запосленим у ,,Нова Дипо,, Доњи Подградци, биће пружена пуна подршка Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске, а Служба за бесплатну правну помоћ, пружиће сву потребну правну помоћ како би радници остварили своја права код надлежних институција , укључујући и подношење тужбе код надлежног суда. 

  1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС даје пуну подршку и активно ће се укључити у рјешавању проблема у Шумском газдинству „Борја“ Теслић, у вези доношења Одлуке о ступању у штрајк у циљу реализације захтјева који се односе на исплату свих заосталих бруто личних доходака (новембар, децембар 2020.године и јануар 2021.године) регреса за 2020.годину, те утврђивања одговорности појединца за нелегалне радње, односно крађе шуме и да се у вези тога предузму одговарајуће мјере, као и да се изврши именовање директора Шумског газдинства, у складу са Законом и Статутом Јавног предузећа. 
  2. Позитивно су оцјењене активности појединих послодаваца, који заједно са синдикалним организацијама у тим предузећима раде на побољшању услова радника у виду повећања плата, стимулација и мјера за очување здравља радника ( СХП „Целекс“ а.д. Бања Лука и „Стандард“ а.д. Прњавор)
  3. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.

Све активности Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и активности Савеза синдиката Републике Српске можете пратити путем веб странице Савеза синдиката Републике  Српске,www.savezsindikatars.org.

17. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске – Закључци .пдф


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!