Željko Višekruna “ čereči “ radnička i sindikalna prava

Željko Višekruna " čereči " radnička i sindikalna prava
Željko Višekruna " čereči " radnička i sindikalna prava

Željko Višekruna,   direktor Šumskog gazdinstva ,,Ribnik,, , vrši besomučan pritisak na radnike ovog gazdinstva da se organizuju i pristupe  takozvanom ,,žutom sindikatu,,.

Višekruna je već izabrao aktiviste ovog sindikata koji sve što radi,  radi na štetu radnika, a kao nagradu za to ovih dana im  je obezbjedio dolazak  iz Foče i Direkcije JPŠ ..Šuma,, Republike Srpske iz Sokoca, na sastanak u Ribnik.

Aktivistima ,,žutog sindikata,, , Višekruna je obezbjedio prevoz automobilima JPŠ ,,Šume RS,,.

Sve se ovo dešava uz pomoć i podršku Rista Marića, generalnog direktora Javnog preduzeća ,,Šume Republike Srpske,, koji odavno intenzivno radi na omasovljenju ,,žutog sindikata,, u preduzeću, te koji podržava direktora Višekrunu, da  bez odgovornosti ,,čereči,, radnička i sindikalna prava u Š.G. ,,Ribniik,, iz Ribnika.

Višekruna je prvi direktor, član SNSD koji se aktivno ukuljučio u razbijanje jedinstva radnika i Sindikata JPŠ ,,Šume RS,, te sve to čini isključivo iz ličnog interesa, a to je ostanak na funkciji Š.G. ,,Ribniik,,.

Kruna ovih nečasnih aktivnosti direktora Višekrune biće  okupljanje aktivista ,,žutog sindikata,, u Ribniku koje će se održati 4. maja 2018. godine.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!