Zaštititi prava radnika, povećati plate i poboljšati uslove rada

Zaštititi prava radnika, povećati plate i poboljšati uslove rada
Zaštititi prava radnika, povećati plate i poboljšati uslove rada

U Domu sindikata u Banjoj Luci danas je održan zajednički sastanak predstavnika Saveza sindikata Republike Srpske i Republičke uprave za inspekcijske poslove, koju je predvodio glavni republički inspektor rada Vladimir Glišić, sa saradnicima, na temu: „Uloga Inspektorata Republike Srpske u kontroli primjene Zakona o radu Republike Srpske, Zakona o štrajku Republike Srpske i Zakona o zaštiti na radu Republike Srpske“. Glavna tema sastanka, koji je održan na inicijativu Saveza sindikata Republike Srpske, bila je primjena Zakona o radu RS, sa akcentom na potrebu postojanja kolektivnih ugovora u Srpskoj.

Bilo je riječi i o Zakonu o štrajku i određenim odlukama, koje su donesene u proteklom periodu od strane poslodavca, a tiču se štrajka u pravosuđu, koji traje od 28. februara 2024. godine. Na sastanku su izneseni određeni zahtjevi i potreba da se odgovori na zahtjev Sindikata pravosuđa Republike Srpske, jer je nedopustivo da radnici u pravosuđu čekaju već 20 dana odgovor nadležne inspekcije o Rješenju o minimumu procesa rada, koje je donijelo Ministarstvo pravde RS, a za koje Sindikat pravosuđa RS smatra da je nezakonito.

Kada je u pitanju oblast zaštite i zdravlja na radu, usaglašeni su stavovi da se mora posvetiti posebna pažnja primjeni Zakona o zaštiti na radu Republike Srpske, jer Strategija zaštite i zdravlja na radu predviđa analizu i izmjene postojećeg zakona, kako bi se obezbijedilo sigurno i zdravo radno mjesto u Republici Srpskoj.

Savez sindikata Republike Srpske će na adresu Inspektorata RS, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Vlade Republike Srpske uputiti niz inicijativa, koje će dovesti do poboljšanja rada Inspektorata, odnosno bolje zaštite svih radnika u Srpskoj. Već sljedeće sedmice planiran je zajednički sastanak predstavnika Inspekcije rada i Poreske uprave Republike Srpske, kako bi se precizirala određena moguća rješenja, koja će biti potvrđena na skupu koji će biti održan krajem marta mjeseca, s ciljem uređenja sistema plata u Republici Srpskoj i dobroj kontroli provođenja zakonskih rješenja iz oblasti rada. Pomenuti skup će biti održan u organizaciji Saveza sindikata Republike Srpske, jer je važno još bolje zaštititi prava radnika i izbjeći konfliktne situacije koje uglavnom idu na štetu onih koji su najslabija karika u lancu, a to su radnici. Cilj svih aktivnosti, koje provodi Savez sindikata Republike Srspke, jeste zaštita prava radnika, veće plate i bolji uslovi rada.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!