Закључци са друге сједнице Генералног вијећа Савеза синдиката РС

Друга сједница Генералног вијећа Савеза синдиката РС, Бањалука 26. септембар 2017. године

На Другој сједници Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске одржаној 26.09.2017.године у Бањалуци, донесени су сљедећи :

ЗАКЉУЧЦИ

1. Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске, након изнесених мишљења и ставова, прихватило је Стручну анализу примјене Закона о раду Републике Српске коју је урадила Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске и Радна група именована испред Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске.
Стручна анализа примјене Закона о раду РС биће достављена свим гранским синдикатима који имају могућност да на Анализу доставе своје приједлоге и сугестије, које ће бити њен саставни дио.
2. Чланови Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске, информисани су о распореду одржавања јавних расправа које организује Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, по центрима у Републици Српској.
Као основа за дискусију на јавним расправама, представницима Синдиката послужиће Стручна анализа урађена од стране Службе за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката РС. Изнесени ставови и мишљења представника синдиката, на јавним расправама, биће уврштени у Стручну анализу примјене Закона о раду Републике Српске, уколико одражавају интересе радника.
Обавезују се чланови Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске, да узму учешће у јавним расправама које организује Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, у складу са њиховом регионалном припадношћу.
Учесници у јавним расправама испред Синдиката евидентираће се код извршног секретара и правника у Регионалном синдикалном центру, у вријеме одржавања Јавне расправе.
Позивају се чланови органа Савеза синдиката Републике Српске, чланови органа гранских синдиката, предсједници синдикалних организација и чланство, да узму учешће у јавним расправама поводом Анализе примјене Закона о раду РС које организује Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС.
3. Генерално вијеће Савеза синдиката РС прихватило је информацију о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о штрајку, које се односе на усклађивање Закона о штрајку са Законом о раду и Законом о мирном рјешавању радних спорова, уз сугестију да се члан 6. став 4. измјена и допуна Закона о штрајку прецизира у смислу, да се акт о утврђивању минимума процеса рада мора донијети у року од 90 дана од дана ступања на снагу измјена и допуна, уз обавезно учешће и сагласност синдиката.
4. Генерално вијеће Савеза синдиката РС упознато је са дописом Министарства финансија РС везано за Приједлог мјера за Програм економских реформи Републике Српске за период 2018 – 2020.године.
Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске задужује органе гранских синдиката да у што краћем року, а најкасније до 25.10.2017.године, доставе приједлоге за Програм економских реформи за области које представљају, како би исти били обједињени и достављени надлежном министарству.
Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске позива гранске синдикате буџетских и фондовских корисника да одмах интервенишу у својим ресорима и отпочну озбиљне преговоре око креирања ставки у Буџету за тај ресор које се тичу примања радника које представљају.
5. Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске једногласно је изабрало Горана Станковића за генералног секретара Савеза синдиката Републике Српске, а Танета Пеулића за потпредсједника Савеза синдиката Републике Српске за привредне синдикате.
6. Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске донијело је Одлуку да се 20. и 21. октобра 2017.године, поводом Дана достојанственог рада, одржи дводневни семинар на којем ће се чланови Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске упознати са најважнијим темама везаним за рад и дјеловање синдиката.

Документ можете преузети на следећем линку:

Закључци са друге сједнице Генералног вијећа Савеза синдиката РС

Друга сједница Генералног вијећа Савеза синдиката РС, Бањалука 26. септембар 2017. године
Горан Станковић једногласно изабран за генералног секретара Савеза синдиката РС

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!