Vlada planira plate u gradovima i opštinama skresati do 40 odsto!

Vlada planira plate u gradovima i opštinama skresati do 40 odsto!
Vlada planira plate u gradovima i opštinama skresati do 40 odsto!

Vlada Republike Srpske planira da budžetski deficit u iduće dvije godine smanji primjenjujući nekoliko mjera, među kojima je i smanjenje cijene rada zaposlenima u gradskim i opštinskim upravama, te svođenje regresa, toplog obroka i prevoza na minimum, otkriva portal capital.ba

U Programu fiskalne konsolidacije „provučena“ drastična mjera

Vlada Republike Srpske izradila je Program fiskalne konsolidacije koji je uputila u Narodnu skupštinu RS na usvajanje, a između niza mjera koje predlaže, Vlada je „provukla“ i jednu mjeru koja znači drastično smanjenje primanja za zaposlene u lokalnim, odnosno gradskim i opštinskim upravama.
„Preporučene mjere za saniranje ostvarenog deficita u jedinicima lokalne samouprave u periodu 2021-2023. godina su: Cijenu rada definisanu Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske uskladiti sa cijenom rada koja se primjenjuje kod obračuna plata za zaposlene u organima uprave Republike Srpske“, navedeno je u Programu fiskalne konsolidacije.
Takođe, dodaje se da se Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave RS ugovori iznos naknade po osnovu ostalih ličnih primanja na način da se ona svede na trenutno propisani minimalni iznos (regres za korišćenje godišnjeg odmora, troškova jednog toplog obroka, naknada troškova prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla i drugo).
Naime, u republičkim organima uprave cijena rada je 100 KM, dok je najniža cijena rada u okviru jedinica lokalne samouprave 110 KM, pa ide do 145 KM, u zavisnosti od razvijenosti grada ili opštine.
Ukoliko bi lokalni nivo bio uslađen sa republičkim, po pitanju cijene rada, svakom radniku na lokalnom nivou plata bi se smanjila. Na primjer, u Gradskoj upravi Banjaluka plata bi se umanjila 40 odsto, od čistačice do načelnika odjeljenja. I ne samo u Banjaluci, već u svim većim gradskim upravama, u Bijeljini, Prijedoru, Doboju i drugim bi došlo do drastičnog smanjenja plata zaposlenima u lokalnoj upravi.

Branko Zelenović: Smanjenje plata bi izazvalo velike socijalne nemire

Predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS Branko Zelenović kaže da Vlada po pitanju bilo kakvih izmjena radničkih prava razgovara sa socijalnim partnerima.
„Bilo kakve promjene ne mogu se desiti bez Posebnog kolektivnog ugovora. Cijene rada jesu različite na republičkom i lokalnom nivou, ali kada se saberu koeficijenti to dođe na približno isto. Možemo samo razgovarati o povećanju plata za sve radnike u Republici Srpskoj jer su i troškovi života veći. Sindikat neće da dozvoli bilo kakvo smanjenje plata“, istakao je Zelenović.
Dodao je da Vlada može davati preporuke, ali da bez Sindikata neće donosti odluke.
„Ne vjerujem da će se odlučiti na usklađivanje cijena rada jer bi došlo do drastičnog smanjenja plata u lokalnim zajednicama, posebno što Sindikat to neće dozvoliti. To smanjenje bi izazvalo velike socijalne nemire“, naglasio je Zelenović.
Ostale mjere iz Programa fiskalne konsolidacije:
„Imajući u vidu neizvjesnost u pogledu trajanja pandemije i štete koju će eventualno prouzrokovati, sve mjere koje Vlada planira da preduzme da bi se ponovo uspostavilo poštovanje fiskalnog pravila sprovodiće se u periodu od 2021–2023. godine“, naveli su iz Vlade nakon što su pobrojali prethodno prikazane mjere.

Fiskalni savjet RS

Fiskalni savjet RS dao je mišljenje na predloženi Program u kojem je istakao da su mjere adekvatne i da će obezbijediti da se ponovo uspostavi poštovanje fiskalnog pravila.
„Fiskalni savjet preporučuje da se javna potrošnja strogo kontroliše“, navedeno je, između ostalog, u mišljenju Fiskalnog savjeta.

Cijeli tekst možete pročitati www.capital.ba


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!