Virtuelni sastanak Izvršnog odobra Pan-evropskog sindikalnog savjeta

Virtuelni sastanak Izvršnog odobra Pan-evropskog sindikalnog savjeta
Virtuelni sastanak Izvršnog odobra Pan-evropskog sindikalnog savjeta

Dana 20. oktobra održana je 15. sjednica Izvršnog odbora PERC-a, ovog puta na vitruelan način, uz učešće više od sto sindikalaca iz različitih sindikalnih organizacija u regionu među kojima je i Savez sindikata Republike Srpske. Iako je fokus sastanka bila rasprava  o uticaju i posljedicama izazvanih COVID-19, zdravstvenom i ekonomskom krizom i politikama oporavka i otpornosti sindikata, istaknuti su neki specifični izazovi i potreba za sindikalnom solidarnošću i akcijama.

U svom obraćanju Luka Visentini, generalni sekretar PERC-a je naglasio potrebu suočavanja sa krizom zapošljavanja i daljeg jačanja ekonomskih podsticaja za održavanje ekonomskih aktivnosti, očuvanje zaposlenosti, ali i za promociju mjera socijalne zaštite i podrške za radnike i stanovništvo, koji se suočavaju sa drastičnim smanjenjem prihoda i neizvjesnošću. Šaran Barov, generalni sekretar MKS-a, iznijela je prioritete MKS-a za oporavak i otpornost i novi socijalni ugovor, rezultate globalne ankete, kao i smjernice MKS-ove politike „Iznad BDP-a“ i rad na daljinu. Takođe je informisala o dnevnom redu MOR-a i specifičnoj kampanji koju je MKS započeo suočavajući se  sa nespremnošću poslodavaca i nekih vlada da poštuju rezultate konferencije o stogodišnjici ILO-a i promovišu bezbjednost i zdravlje na radu kao osnovno pravo.

Oven Tudor, zamjenik generalnog sekretara MKS-a, predstavio je dnevni red predstojećeg Generalnog savjeta MKS-a i buduće akcije i aktivnosti MKS-a. Evelin Astor predstavila je izvještaj o minimalnim platama u istočnoj Evropi. Tokom diskusije učesnici su istakli neke specifične izazove izazvane COVID-19 i odgovorima sindikata na njih, dinamiku minimalnih zarada u njihovim zemljama i stalne razlike u platama, ali takođe su informisali o tekućim napadima na prava radnika u nekim zemljama.
Sastanak je takođe podstakao sve  organizacije članice da vode kampanju za promociju ratifikacije MOR-ove Konvencije 190, da preduzmu akcije u podršci  njene ratifikacije.

Na kraju su svi učesnici izrazili nadu da će se sljedeći sastanak odobra održati na stari tradicionalan način.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava