Uskoro potpisivanje novog posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture, blago povećanje prava radnika

Uskoro potpisivanje novog posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture, blago povećanje prava radnika
Uskoro potpisivanje novog posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture, blago povećanje prava radnika

Delegacije Ministarstva prosvjete i kulture i Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske predvođene ministarkom Natalijom Trivić i predsjednikom Sindikata ONK Draganom Gnjatićem danas su u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske usaglasile konačni tekst ovog dokumenta.

Povodom toga održana je i sjednica Izvršnog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, a nakon toga i konferencija za novinare u Domu sindikata u Banjaluci.

„Sindikat obrazovanja, nauke i kulture je danas završio dobar i veliki posao. Pregovori oko novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture u nadležnom ministarstvu sa miistarkom Natalijom Trivić i njenim saradnicima su završeni. U ovom novom kolektivnom ugovoru imamo blagi pomak nabolje u nekoliko stavki i nemamo nijednu stvar koja je pogoršana, u tom kontekstu smo zadovoljni i smatramo da smo po tom pitanju uradili dobar posao.

Novi Posebni kolektivni ugovor za visoko obrazovanje i studentski standard usaglašavamo sa Ministarstvom za visoko obrazovanje, naučno tehnološki razvoj i informaciono društvo sa ministrom Srđanom Rajčevićem i ovaj posao je pri kraju tako da nećemo imati problem jer važeći kolektivni ugovori su na snazi do 25. avgusta i ti okviri za potpisivanje će biti ispoštovani, što znači da ćemo imati kontinuitet važenja kolektivnih ugovora.“, rekao je novinarima Dragan Gnjatić.

Razgovarano je takođe o narednim koracima na unapređenju položaja prosvjetnih radnika te zaposlenih u kulturi ( Foto ministarstvo prosvjete ik kulture RS)
Razgovarano je takođe o narednim koracima na unapređenju položaja prosvjetnih radnika te zaposlenih u kulturi ( Foto ministarstvo prosvjete ik kulture RS)

Razgovarano je takođe o narednim koracima na unapređenju položaja prosvjetnih radnika te zaposlenih u kulturi. Na današnjem sastanku jedna od tema bila je i mogući tehnološki višah.

„Dobili smo uvjeravanja iz ministarstva da će aktivi direktora pridržavajući se propisa svim radnicima obezbjediti posao. Mi kao sindikat pratimo ovaj proces i nastojimo da pomognemo našim kolegama koji dođu u određene probleme. Broj radnika koji će biti preraspodjeljen će biti poznat kada aktivi direktora završe svoje sjednice, a očekujemo da će to biti do kraja sedmice. Tada će biti rapisivani konkursi za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme, ali nijedan konkurs ne smije biti raspisan za popunu nekih radnih mjesta ako radnici tih profila nisu zbrinuti.“

Na pitanje novinara šta će se dešavati po pitanju stručnosti odnosno eventualnoj prekvalifikaciji kadrova Dragan Gnjjatić je rekao da u Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske razmišljaju i o toj varijanti.

„Mi kao sindikat već nekoliko godina govorimo o tome, tj. mogućnosti dokvalifikacije ili prekvalifikacije, ali u ministarstvu još uvijek smatraju da nije došlo do tog trenutka, tako da ćemo u saradnji sa njima vidjeti šta možemo učiniti za naše kolege, ali ta priča se mora započeti na vrijeme jer se taj posao ne može završiti preko noći.“

Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske uređuju se prava, obaveze i odgovornosti radnika i poslodavaca koja proističu iz rada i po osnovu rada, međusobni odnosi radnika i poslodavaca, kao i druga pitanja koja nisu na potpun i cjelovit način uređena zakonima u ovoj oblasti.

Ovaj kolektivni ugovor odnosi se na zaposlene u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg, specijalnog i umjetničkog obrazovanja i u oblasti kulture, kao i na sve poslodavce kojima je osnivač Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave i imaju sjedište na teritoriji Republike Srpske.

Snimak konferencije za novinare na fjesbuk stranici Saveza sindikata Republike Srpske