Усклађивање накнаде плате породиљама у Републици Српској

Усклађивање накнаде плате породиљама у Републици Српској
Усклађивање накнаде плате породиљама у Републици Српској

Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“ број: 01/16, 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21), у оквиру одредби о заштити радника, предвиђа посебну заштиту жене и материнства, прописујући посебна права за ову категорију радника .

Између осталих права, одредбом члана 112. закона прописано је да за вријеме коришћења породиљског одуства жена има право на накнаду плате у висини просјечне плате коју је остварила у посљедњих 12 мјесеци прије почетка коришћења породиљског одсуства, те се исплаћује у висини 100% утврђене накнаде . Ова накнада се мјесечно усклађује са растом просјечних плата у Републици.

Савез синдиката Републике Српске, као једина репрезентативна синдикална централа, која штити права и интересе радника, пратећи примјену претходног законског рјешења и поступајући по захтјевима породиља за заштиту права по основу рада, дошао је до података да послодавци често злоупотребљавају њихова законом прописана права, на начин да утврђују износ накнаде плате у моменту отварања породиљског одсутва, при чему висина те накнаде остаје неизмјењена током укупног периода трајања одсуства, без обзира на раст просјечних плата .

Оваква пракса се дешава без обзира што  послодавци, који редовно измирују своје обавезе по основу уплате доприноса, имају право на рефундацију ове накнаде у пуном износу . Осим тога, Републички завод за статистику редовно објављује просјечне мјесечне бруто и нето плате у Републици Српској, што олакшава праћење раста просјечних плата на мјесечном нивоу.

У циљу осигурања јединствене примјене закона и остваривања права посебних категорија радника – мајки, у пуном капацитету, стручне службе Савеза синдиката Републике Српске, сачиниле су посебан образац захтјева за усклађивање накнаде плате за вријеме трајања породиљског одсуства, који се налази у прилогу ове информације, а на основу којег породиље могу остварити своје законом гарантовано право на усклађивање накнаде плате са растом просјечних плата у Републици .

Усклађивање накнаде плате врши се мјесечно током трајања породиљског одсуства .

Напомена: Породиљско одсуство за прво и друго дијете траје годину дана непрекидно, док за близанце и свако треће и наредно дијете траје 18 мјесеци непрекидно.

Савез синдиката Републике Српске, позива све породиље, којима су на било који начин угрожена права по основу кориштења породиљског одсуства или друга права по основу рада, да се обрате најближој синдикалној канцеларији за пружање бесплатне правне помоћи .

Прилог: – образац захтјева (.доц)

Прилог: – образац захтјева (.пдф)


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!