Usaglašen tekst KU za zaposlene u Prevent d.o.o. Srebrenica

Usaglašen tekst KU za zaposlene u Prevent d.o.o. Srebrenica
Usaglašen tekst KU za zaposlene u Prevent d.o.o. Srebrenica

Na današnjem sastanku predstavnika sindikalne organizacije i rukovodstva Prevent d.o.o. Srebrenica, usaglašen je tekst KU za zaposlene u ovom preduzeću. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, Tane Peulić.

Obavezuju se direktor preduzeća Zajim Mahmutović i predsjednik sindikalne organizacije Nermin Hodžić da nakon izrade usaglašenog dokumenta potpišu KU za zaposlene u Prevent d.o.o. Srebrenica.