Учлани се

Учлани се - заједно смо јачи
Учлани се - заједно смо јачи

Права радника су дефинисана законима, првенствено Законом о раду, али се у пракси та права веома често не поштују. Као појединац, радник не може много утицати на свог послодавца, међутим, више радника заједно органозованих у синдикат, има знатно већу снагу. Синдикат вам омогућује да добијете информације о вашим правима, те да добијету бесплатну стручну и правну помоћ у циљу остварења тих права.

Синдикална права спадају у основна људска права – право радника на синдикално организовање, колективно преговарање и штрајк загарантовано је законима, Уставом и међународним Конвенцијама које је потписала Босна и Херцеговина.

Чланови синдиката који су учлањени у синдикалну организацију сами бирају предсједника који их заступа пред послодавцем, тако да заједно са другим радницима – члановима синдиката могу лакше ријешити проблеме који се појављују на радном мјесту. Предсједник синдикалне организације ужива заштиту у смислу да не може због свог синдикалног рада бити кажњен, нити може добити отказ Уговора о раду. Сваки предсједник синдикалне организације биће квалитетно обучен од стране гранских синдиката и Савеза синдиката Републике Српске за свој синдикални рад, како би квалитетно заступао раднике које представља.

Поред тога, једна од најзначајнијих улога синдиката је колективно преговарање. То значи да синдикат може са послодавцем склопити колективни уговор који гарантује велики део материјалних права радника, као што је регрес за кориштење годишњег одмора, накнада за превоз, јубиларне награде и сл., које иначе нису регулисане Законом о раду. Колективни уговори у принципу се примјењују на све раднике, али позиција синдиката у смислу колективног преговарања у највећој мјери зависи од његове снаге, тј. броја чланова. Због тога је битно да се што више радника учлани у синдикат.

Даље, синдикат има веома велику улогу у обезбјеђивању бољих услова рада и сигурности на радном мјесту. Предсједници синдиката имају могућност да врше надзор над примјеном мјера заштите на раду и на тај начин спречавају послодавце да врше уштеде на рачун сигурности на радном мјесту као и услова рада.

Зато , ако желиш:

  • радити пријављен и примати одговарајућу плату за свој рад
  • да ти прековремени рад буде плаћен
  • да имаш право користити свој годишњи одмор
  • да имаш боље услове рада
  • да ти послодавац редовно уплаћује доприносе
  • да имаш бесплатну правну помоћ уколико ти затреба
  • да заједно будемо јаки а не појединачно слаби

Учлани се – заједно смо јачи

Учлањење у синдикат се врши у синдикалну организацију у предузећу у коме радите уколико је синдикат организован. Довољно је да се обратите предсједнику синдикалне организације и он ће вас учланити. Уколико немате организован синдикат можете се учланити директно у грански синдикат – чланицу Савеза синдиката Републике Српске коме припадате, а уколико вас је више и желите се учланити добићете сву помоћ потребну да оснујете синдикалну организацију на мјесту на коме радите.

Дакле још једном, снага сваког синдиката је у његовом чланству и због тога је сваки члан синдиката битан јер ћемо се заједно лакше изборити да се права радника поштују и уважавају.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!