U Višegradu održan sastanak predstavnika Saveza sindikata Republike Srpske sa načelnikom opštine Višegrad i sindikalnom organizacijom

U Višegradu održan sastanak predstavnika Saveza sindikata Republike Srpske sa načelnikom opštine Višegrad i sindikalnom organizacijom
U Višegradu održan sastanak predstavnika Saveza sindikata Republike Srpske sa načelnikom opštine Višegrad i sindikalnom organizacijom

U Višegradu je 16.10.2020.godine, održan sastanak predstavnika Saveza sindikata Republike Srpske sa načelnikom opštine Višegrad, Mladenom Đurevićem, predsjednikom Sindikalne organizacije Opštinske uprave Višegrad, Milanom Jakšićem, te članovima sindikalnog odbora.

Ispred Saveza sindikata Republike Srpske, sastanku su prisustvovali predsjednica Ranka Mišić, generalni sekretar, Goran Stanković i predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, Branko Zelenović, u čijem sastavu djeluje Sindikalna organizacija.

U razgovoru između predsjednika Sindikata lokalne samouprave, uprave i Javnih službi Republike Srpske, Branka Zelenovića i načelnika opštine Višegrad, Mladena Đurevića, konstatovano da opština Višegrad nema više dugovanja prema zaposlenima u lokalnoj samoupravi, odnosno da je izmirena jedna dugovana plata iz prethodnog perioda, čime je realizovan zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske i granskog sindikata.

Prava radnika i status zaposlenih neće biti upitan ni u narednom periodu.

Dogovoreno je da se do kraja godine iznađu mogućnosti za isplatu još jedne plate koja se duguje zaposlenima čije se plate finansiraju iz opštinskog budžeta.

Kroz razgovor predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske i načelnika opštine Višegrad, posebna pažnja je posvećena stanju zaposlenih u opštini Višegrad, te mogućim projektima koji bi unaprijedili razvoj Opštine i omogućili veću zaposlenost, a samim tim i opstanak ljudi na ovom području.

U tom pravcu, potrebna je i dodatna podrška Vlade Republike Srpske i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Savez sindikata Republike Srpske i Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske dali su punu podršku Milanu Jakšiću, predsjedniku Sindikalne organizacije i članovima sindikalnog odbora da i dalje rade na poboljšanju prava i interesa zaposlenih u opštinskoj upravi.

Nakon održanih lokalnih izbora, biće održan novi sastanak na kojem će se raspravljati o realizaciji donesenih zaključaka kao i o posebnoj zaštiti pojedinih kategorija radnika u lokalnoj samoupravi (vatrogasaca, civilna zaštita…), kako bi se unaprijedio njihov položaj i ispoštovala zakonom utvrđena prava.

Nakon održanog sastanka u opštinskoj upravi Višegrad, održan je sastanak rukovodstva Saveza sindikata Republike Srpske sa predsjednicima sindikalnih organizacija sa područja Regionalnog sindikalnog centra Višegrad-Foča, na kojem se raspravljalo o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske i granskih sindikata, stanju u sindikalnim organizacijama i pravima radnika u vrijeme pandemije virusa Covid-19.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!