U Trebinju radno – konsultativni sastanak izvršnih sekretara, povjerenika i pravnika Saveza sindikata Republike Srpske Cilj isti – bolja zakonska rješenja, veće plate i bolji uslovi rada

U Trebinju radno - konsultativni sastanak izvršnih sekretara, povjerenika i pravnika Saveza sindikata Republike Srpske Cilj isti - bolja zakonska rješenja, veće plate i bolji uslovi rada
U Trebinju radno - konsultativni sastanak izvršnih sekretara, povjerenika i pravnika Saveza sindikata Republike Srpske Cilj isti - bolja zakonska rješenja, veće plate i bolji uslovi rada

U Trebinju se u periodu od 21-22. septembra 2021. godine održava niz radno-konsultativnih sastanaka, od održavanja sjednica teritorijalnog djelovanja sa izvršnim sekretarima i povjerenicima, sastanka sa pravnicima Službe za besplatnu pravnu pomoć, koja djeluje u okviru Saveza sindikata Republike Srpske, do sjednice Predsjedništva Saveza. Jedan od glavnih ciljeva održavanja  sjednice jeste pokretanje inicijative za realizaciju kongresnih rezolucija – Rezolucije o sistemu plata u Republici Srpskoj i Rezolucije o benefitima člana sindikata, a koje su usvojene na 7. Kongresu Saveza sindikata RS koji je održan 1.7.2021. godine u Tesliću. Akcenat će u narednom periodu biti na otpočinjanju pregovora sa Vladom Republike Srpske za povećanje plata svim radnicima u Republici Srpskoj, kao i povećanju najniže plate. Na sastancima koji su održani u Trebinju zaključeno je da je uloga Službe za besplatnu pravnu pomoć za članove sindikata u okviru Saveza veoma važna karika i da će biti utvrđeni pravci djelovanja pravne službe ne samo kada su u pitanju zastupanja na sudovima u Republici Srpskoj, već i u osposobljavanju sindikalnog članstva, prije svega svih predsjednika sindikalnih organiazcija i sindikalnih odbora u primjeni i prvođenju novih zakona za koje se izborio Savez. Tu se prije svega misli na Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu,  Strategiji zaštite i zdravlja na radu i ono što je jako važno, osposobljavanje predstavnika sindikata da u punom kapacitetu štite prava i interese svojih članova u privrednim subjektima i javnim ustanovama gdje oni rade i gdje trebaju ostvarivati svoja prava.

Sastanci koji se održavaju u Trebinju jasno pokazuju da radnička prava moraju biti prioritet svih struktura unutar Saveza sindikata Republike Srpske, od predsjednika sindikalne organizacije do samog Saveza, da se politike koje su utvrđene na Kongresu moraju bezrezervno provoditi i da se u svim tim aktivnostima insistira na jednoj homogenosti sindikalne scene, kako bi se u punom kapacitetu za pregovaračkim stolom sa Vladom i poslodavcima došlo do realizacije ciljeva i utvrđenih politika koji su postavljeni, a to su bolja zakonska rješenja, veće plate i bolji uslovi rada.

Više informacija kao i usvojeni Zaključci biće objavljeni nakon sastanaka na sajtu Saveza sindikata Republike Srpske.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!