U Tesliću održana dvodnevna radionica Aktiva mladih i Aktiva žena

U Tesliću održana dvodnevna radionica Aktiva mladih i Aktiva žena
U Tesliću održana dvodnevna radionica Aktiva mladih i Aktiva žena

U okviru programskih aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske, aktiviran je rad ženske mreže i mreže mladih na nivou Saveza sindikata Republike Srpske.  U Tesliću su u subotu i nedjelju (12. i 13. novembra 2022. godine), uz podršku ITUC CSI IGB (UNION TO UNION), održane radionice, čiji je cilj jačanje kapaciteta mladih i žena, kao značajnih ineteresnih grupa unutar svakog granskog sindikata i Saveza sindikata Republike Srpske. Na dnevnom redu prve radionice, koja je održana u subotu, bili su osnovni elementi rada i funkcionisanja, odnosno organizacije Saveza sindikata Republike Srpske, granskih sindikata i sindikalnih organizacija. Govorilo se o organizacionoj strukturi Saveza, uz interakciju učesnika i iskustva koje imaju ili uopšte nemaju u radu sindikata, kao i značaju sindikalnog aktivizma. Takođe, predavači su upoznali učesnike o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske o izmjenama i donošenjima novih zakonskih rješenja, sa posebnom radionicom na temu Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu.

Izvjestioci radnih grupa su veoma odgovorno i korisno kandidovali prioritete mladih sindikalaca, od radnog vremena, kliznog radnog vremena, napredovanja na poslu do podrške rađanju, odnosno više plaćenih radnih dana za brigu o djeci do sedam godina. Takođe, radna grupa mreže žena je izradila listu prioriteta žena radnica, članica sindikata, koje su fokusirale brigu o djeci, radno vrijeme, specifičnu zdravstvenu zaštitu, odnosno sistematske preglede, jednaku platu za muškarce i žene i jednaku šansu za osvajanje pozicija.

Sljedeći termin radionice, kada će biti utvrđen Program rada i Aktiva mladih i Aktiva žena, planiran je krajem prvog kvartala iduće godine.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!