U pripremi Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu

U pripremi Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu
U pripremi Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu

Na zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske, a u skladu sa Memorandumom o zajedničkim mjerama za period 2018-2020.godine, zaključenim između Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske, tripartitna radna grupa u kojoj učestvuju predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske, utvrdila je Radni materijal Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu.

Radni materijal Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu, dostupan je na sajtu Saveza sindikata Republike Srpske, na koji se mogu dostaviti svi eventualni prijedlozi primjedbe i sugestije.

Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu – Radni materijal (.pdf)


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!