U Beogradu potpisan Sporazum o saradnji između glavnih gradova Balkanskih zemalja – Potpisnik Sporazuma i Savez sindikata Republike Srpske

U Beogradu potpisan Sporazum o saradnji između glavnih gradova Balkanskih zemalja - Potpisnik Sporazuma i Savez sindikata Republike Srpske
U Beogradu potpisan Sporazum o saradnji između glavnih gradova Balkanskih zemalja - Potpisnik Sporazuma i Savez sindikata Republike Srpske

Savez sindikata Republike Srpske, Savez samostalnih sindikata Beograda, Savez samostalnih sindikata BiH, Samostalni sindikat Sjeverne Makedonije, BSPSH Tirana, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, Podkrepa Sofija, EKA Atina i KNSB Sofija zaključili su 17.9.2021. godine u Beogradu, na Konferenciji sindikata glavnih gradova Zapadnog Balkana, Sporazum o saradnji između glavnih gradova Balkanskih zemalja. Sporazumom se ostvaruje međusobna saradnja u cilju afirmisanja otvorenog, demokratskog društva, razvoja i unapređenja socijalnog dijaloga u svim oblastima života i rada, posebno materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca. Koristiće se različite tehnike komunikacije, obezbijediti redovno i blagovremeno razmjenjivanje informacija o planovima, programima i aktivnostima, biće organizovane zajedničke tribine, forumi, okrugli stolovi i drugi skupovi usmjereni na donošenje i realizaciju dobrih javnih politika i propisa na lokalnom nivou radi unapređenja socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja, politike zapošljavanja, zarada i cijena, uslova rada i zaštite na radu, produktivnosti na radu, zaštite životne i radne sredine i drugih pitanja od opšteg interesa. Sporazumom je predviđeno i da se radi na daljem razvijanju partnerskih odnosa sa izabranim predstavnicima uključujući ih u razvoj i realizaciju projekata od zajedničkog interesa za razvoj lokalne zajednice na teme koje zajednički ocijene kao bitne u datom trenutku, a po istom principu će predstavnici gradova dogovarati i određivati mjesto i vrijeme održavanja svake naredne Konferencije glavnih gradova, kantona odnosno regiona.

Konferencija sindikata glavnih gradova Zapadnog Balkana održana je pod pokroviteljstvom Fondacije Fridrih Ebert, a Konferenciji je, pored ostalih, prisustvovao Maks Brendl, direktor Regionalne kancelarije Fondacije Fridrih Ebert za Srbiju i Crnu Goru. Učesnicima Konferencije sindikata glavnih gradova Zapadnog Balkana obratili su se Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Zoran Radojičić, gradonačelnik grada Beograda i Stana Božović, državni sekretar Ministarstva za rad u Vladi Srbije.

Sporazum o saradnji između glavnih gradova Zapadnog Balkana, ispred Saveza sindikata Republike Srpske, potpisala je Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava