Tane Peulić u radnoj posjeti preduzeću „ORAO“ Bijeljina

Tane Peulić u radnoj posjeti preduzeću " ORAO " Bijeljina
Tane Peulić u radnoj posjeti preduzeću " ORAO " Bijeljina

Dana 24.01.2020. godine održan je sastanak delegacije sindikata „ORAO“ Bijeljina sa direktoricom preduzeća.

Sastanku su prisustvovali Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, Biljana Marković, generalni direktor preduzeća, Dragan Lontos, predsjednik sindikata preduzeća i Svjetlana Bošković, član republičkog odbora Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o stanju u preduzeću i budućnosti preduzeća za narednu poslovnu godinu.

Direktorica je informisala prisutne o poslovanju za poslovnu 2019. godinu i o prijedlogu plana poslovanja za 2020. godinu. Istakla je da je bilo dosta poteškoća u poslovanju za prošlu godonu prije svega jer nije bilo dovoljno naloga za proizvodnju pa su kasnile uplate obaveza na plate. Za narednu godinu očekuje bolji poslovni ambijent i na osnovu dosadašnjih ugovora očekuje da će se poslovna godina završiti pozitivno.

Isto tako istakla je da su sve plate isplaćene za 2019. godinu, prevoz i topli obrok su obezbijeđeni.

Dogovoreno je da se u februaru mjesecu razgovara o mogućem povećanju cijene rada shodno ugovorima za proizvodnju.