Sutra štrajk upozorenja radnika zaposlenih u pravosudnim institucijama Republike Srpske

Sutra štrajk upozorenja radnika zaposlenih u pravosudnim institucijama Republike Srpske
Sutra štrajk upozorenja radnika zaposlenih u pravosudnim institucijama Republike Srpske

Radnici zaposleni u pravosudnim institucijama Republike Srpske, odnosno sudovima, tužilaštvima, Kazneno-popravnim zavodima, Sudskoj policiji i Pravobranilaštvu Republike Srpske stupiće u jednočasovni štrajk upozorenja u četvrtak (2. novembar 2023. godine), prekidom rada od jednog časa.

Razlozi za štrajk upozorenja su: diskriminacije radnika u pravosudnim institucijama Republike Srpske u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija po pitanju naknade za topli obrok, naknade za minuli staž i prava na naknadu za regres. Od Vlade Republike Srpske radnici traže i da se ispoštuje dio sporazuma od 3.6.2022. godine koji se odnosi na povećanje plata za administrativne radnike u pravosudnim institucijama RS od drugog kvartala ove godine.

Štrajk upozorenja će se održati u ustanovama pravosudnih institucija Republike Srpske jednočasovnim okupljanjem radnika u za to predviđenim prostorijama institucije, u periodu od 11.00-12.00 časova. Podsjećamo, Republički odbor Sindikata pravosuđa Republike Srpske je na sjednici održanoj 19.9.2023. godine donio odluku o stupanju u jednočasovni štrajk upozorenja. Štrajk će se odvijati u skladu sa Zakonom o štrajku.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!