Statistički podaci za septembar 2017. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u septembru 2017. godine iznosi 830,00 KM i u odnosu na prosječnu platu isplaćenu u avgustu 2017. godine manja je za 2,00 KM.
Sindikalna potrošačka korpa za septembar 2017. godine iznosi 1.858,12 KM i prosječna plata je pokriva sa 44,67%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom je:


Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.305,00 KM i veće su za 0,38% u odnosu na avgustovsku platu, a najniže u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 543,00 KM i manje su za 3,55% u odnosu na platu isplaćenu u avgustu 2017. godine.

Ukupne potrošačke cijene u septembru 2017. godine u odnosu na avgust 2017. godine veće su za 0,3%, a po namjeni potrošnje su:

Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,3%.
Alkoholna pića i duvan – manje su za 0,5%.
Odjeća i obuća – veće su za 3,0%.
Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 0,1%.
Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,4%.
Zdravstvo – veće su za 0,1%.
Prevoz – veće su za 0,3%.
Komunikacije – nisu se mijenjale.
Rekreacija i kultura – nisu se mijenjale.
Obrazovanje – nisu se mijenjale.
Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
Ostala dobra i usluge – nisu se mijenjale.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS